Strateegia

Riigi kinnisvarategevuse strateegia 2007

 

Rahandusministeeriumi poolt 2007. a välja töötatud riigi kinnisvarategevuse strateegia keskendub hoonestatud kinnistutele eesmärgiga tagada:

  • riigi funktsioonide täitmiseks vajaliku kinnisvara parimal viisil arendamine tänapäevaste nõuetega määratud tasemele;
  • kinnisvara arendustegevuse, haldamise, ja korrashoiu kompleksne ja koordineeritud juhtimine ning selleks vajalike organisatsiooniliste aluste, õiguslike regulatsioonide, infosüsteemide ja motivatsioonimehhanismide loomine;
  • kaasaegsetele standarditele vastav kinnisvara haldamine ja korrashoid majanduslikult efektiivseimal moel;
  • kasutuseta jäänud kinnisvara suunamine majanduskäibesse riigile kõige efektiivsemal moel.
 

 

 

Riigi kinnisvara inventuuri aruanne


Aruanne tutvustab 2009. a läbi viidud riigi hoonestatud kinnisvara inventuuri tulemusi. Aruandes antakse ülevaade riigi kinnisvara korraldamisest, hoonestatud kinnisvara mahust, seisukorrast ja kasutusest, põhimõtetest kinnisvara jagamisel riigile vajalikuks ja mittevajalikuks, ülevaade riigile vajalikest hoonetest,riigi poolt kasutuslepingute alusel kasutusse võetud varadest ning analüüsitakse kinnisvara korrashoiu  kulusid  ja riigi kasutuses olevate varade investeeringute vajadust.

Viimati uuendatud: 18. mai 2018