Riigi kinnisvararegistri X-tee teenused

Register pakub andmeid teistele andmekogudele järgmiste teenustega: kvrOtsing, kvrOtsing2, kvrLogi, kvrKYinfo, kvrKaevanduslepingud, kvrValitseja. 

Teenuse nimi Sisu Sisend Väljund
kvrOtsing Varaobjekti otsing.
Päring väljastab massiivid seotud katastriüksustest ning ehitistest.
Katastritunnus, EHR kood, ADS_OID, aadress KVR objektikood, objekti tüüp (omand, renditud, piiratudasjaõigus), nimi
KVR objekti valitseja ja volitatud asutuste registri koodid.
Massiivid seotud katastriüksustest ning ehitistest: vastava kvr alamobjekti kood, tunnus või ehrkood, aadress.
ADS_OID, kui antud alamaobjekt on kvr registrisse puutuv
kvrOtsing2
 
Varaobjekti otsing versioon 2. Päring väljastab massiivid seotud kinnistustest, katastriüksustest ning ehitistest Katastritunnus, EHR kood, ADS_OID, aadress Versioonis 2 lisanduvad varade loetellu kinnistu andmed, vara registreerimise kuupäev ja valitseja ja volitatud asutuse määramise kuupäev.

kvrLogi

Muudatuste otsing KVR objekti kood, muudatuse algusaeg; muudatuse lõpuaeg, muudatuse tüüp KVR_objekti kood, muudatuse tüüp , muudatuse kuupäev
kvrKYinfo Teenus tagastab katastriüksuse tunnuse järgi KVR objekti koodid, arvelevõtmise ja väljaarvamise kuupäeva kytunnus - Katastritunnus Katastriüksuse tunnus, KVR objekti kood, vara arvelevõtmise kuupäev, vara väljaarvamise kuupäev
kvrKaevanduslepingud KVR lepingute päring. Päring väljastab massiivi kasutuslepingute lepingu liik „kasutusse andmine“ alamliik „rentimine kaevandamiseks“ andmetest Kuupäev, millal leping on registrisse lisatud või lõppeb või lõpetatud alates kuupäev (vaikimisi kõik enne kuni kuupäeva registrisse lisatud lepingud) Massiiv kaevandamislepingute andmetest: lepingu KVR kood, rendile võtja registrikood, renditavate KVR objektide loend, tähtaeg alates, tähtaeg kuni, ennetähtaegse lõpetamise kuupäev.
kvrValitseja Riigivara valitseja ja volitatud asutuse päring kinnistu registriosa numbri järgi Kinnistu registriosa nr RKVR objekti kood, Riigivara valitseja registrikood ja nimi, volitatud asutuse registrikood ja nimi, valitsemise algusaeg.

 

 

Viimati uuendatud: 31. mai 2018