Registri juhendid

Riigi kinnisvararegistri keskkond koosneb infoportaalist ja registrist.

Infoportaalis avaldatakse riigi kinnisvaraga seotud teateid, juhendeid, koolitusmaterjale ja muid metoodilisi materjale riigivara valitsejatele.

Register koosneb varade, menetluste, kasutuslepingute ja aruannete moodulitest.
Varade moodulist leiate andmed riigi omandis ja kasutuses olevate kinnisvaraobjektide kohta. Riigi kinnisvararegistri objektiks on riigile kuuluv kinnistu või kinnistamata katastriüksus ja riigi poolt lepingu alusel kasutamiseks võetud kinnisvara.Objekte saab otsida kas ükshaaval või nimekirjadena, sisestades vara otsinguvormile objekti koodi, vara valitseja, vara aadressi vms.

Menetluste moodulis on andmed alates 1.jaanuarist 2011 riigivaraseaduse alusel algatatud ja lõpetatud menetluste kohta ja menetlusega seotud dokumentide, teadete ja lepingute kohta.

Aruannete moodulis saab igaüks vastavate päringute teel koostada aruandeid riigi kinnisvararegistris registreeritud hoonete, rajatiste, katastriüksuste ja lepingute kohta.   

Registri ülesehitust tutvustavat õppeklippi saate vaadata siit: ülesehituse tutvustus avaliku kasutaja vaates.

Lisaks on registris kinnisasja vajalikkuse väljaselgitamise keskkond, kus avaldatakse riigivara valitsejate teated enne kinnisvara võõrandamist või kasutamiseks andmist, mille kohta saavad õigustatud isikud esitada taotlusi ja arvamusi.

 

Viimati uuendatud: 7. detsember 2018