Menetluste statistika

Lõpetatud menetluste arv liigiti

Menetluse liik 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kasutusse andmise lepingu lõpetamine 542 913 1384 1287 751 1036 823 631 930
Kasutusse võtmise lepingu lõpetamine   12 24 61 67 64 91 123 142
Riigivara valitseja muutmine 42 23 38 45 54 39 60  71 43
Kinnisasja vajalikkuse väljaselgitamine             299 252 323
Valitsemise eesmärgi muutmine 40 3 8 5 25 233 243 34 30
Vara arvelt mahakandmine 42 73 145 33 86 10 116 62 12
Vara kasutamiseks andmine 1684 1897 3654 2092 2278 2095 2480 2533 2724
Vara kasutamiseks võtmine 64 202 283 392 191 188 191 213 227
Vara omandamine 2159 1646 1328 1210 1369 2328 2858 1376 1617
Vara võõrandamine 727 335 876 784 284 239 343 209 119
Vara üleandmine eraõiguslikule juriidilisele isikule 28 30 25 18 19 26 20 18 10
Volitatud asutuse muutmine       84 33 65 46 47 80 40 42 39
Kokku 5412 5167 7830 5973 5171 6338 7564 5564 6216

 

Lõpetatud menetlused valitsejate lõikes

Valitsemisala 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Haridus- ja Teadusministeerium 137 108 122 104 71 103 133 79 82
Harju Maavalitsus 235 130 202 153 100 65 115 3  
Hiiu Maavalitsus 59 38 71 54 71 17 22 2  
Ida-Viru Maavalitsus 393 301 181 398 216 106 272 7 10
Justiitsministeerium 21 23 9 102 4 4 15 63 28
Jõgeva Maavalitsus 66 44 324 124 38 36 33 3  
Järva Maavalitsus 295 117 352 257 37 50 79 2  
Kaitseministeerium 378 602 148 126 68 799 178 246 211
Keskkonnaministeerium 2069 1842 1870 1973 2390 2184 3230 3123 3962
Kultuuriministeerium 24 27 95 47 24 28 36 30 31
Lääne Maavalitsus 138 145 238 130 24 271 99 3  
Lääne-Viru Maavalitsus 175 207 130 207 94 28 78 2  
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 337 467 2812 1179 1324 1910 2423 1614 1497
Maaeluministeerium 80 84 46 37 91 82 111 36 77
Põlva Maavalitsus 56 100 132 126 25 47 43 2  
Pärnu Maavalitsus 120 108 126 111 38 63 102 17  
Rahandusministeerium       12 3 10 38 18 92 110 140 67
Rapla Maavalitsus       199 97 170 81 88 105 94 3  
Riigikantselei 5 1     2   2 2  
Riigikogu 2       3   5   3
Riigikohus 2 2              
Riigikontroll 1       1 1      
Saare Maavalitsus 95 46 98 65 16 27 32 3  
Siseministeerium 201 277 351 127 239 99 128 159 204
Sotsiaalministeerium 10 26 19 59 30 49 30 18 32
Tartu Maavalitsus 113 147 59 187 21 52 49 1  
Vabariigi Presidendi Kantselei 2         1 1 1 1
Valga Maavalitsus 27 61 73 63 57 22 53 1  
Viljandi Maavalitsus 93 70 112 136 47 42 38 3  
Võru Maavalitsus 64 94 78 76 30 14 52 1  
Välisministeerium 3   2 12 4 41 1   10
Õiguskantsleri Kantselei       1          
Kokku 5412 5167 7830 5973 5171 6338 7564 5564 6216

 

Viimati uuendatud: 16. jaanuar 2020