Portfelli ülevaade

 

Riigi kinnisvararegistris (RKVR) on 1.01.2020 seisuga registreeritud 63 407 riigi omandis ja kasutuses olevat kinnisvaraobjekti, sellest hoonestatud varasid 3383.

Riigi kasutuses olev hoonete pind 2,38 mln m2

RKVRis registreeritud hoonete pindala on 2 382 668 m2.  Sellest on riigi omandis 62% ja kasutuslepingu alusel kasutatav 38 %. RKASilt on üüritud 30% pinnast ja kolmandatelt isikutelt 8% pinnast.

Riigi omandis on 63 237 maaüksust kogupindalaga 1 704 467 ha. Sellest 84% on RMK ja 11 % Maa-ameti valduses. Ülejäänud 5 % jaguneb teiste riigivara valitsejate vahel.

Riigimaa pindala 1,7 mln ha

 

 

 

Failid: 
FailKuupäevLaiendusSuurus
Package icon riigi_kinnisvaraportfell_31.01.2019.zip20.06.2019 - 10:56zip201.1 KB
Viimati uuendatud: 22. jaanuar 2020