Regionaaltoetuste kokkuvõtted

2018. aasta toetuste kokkuvõte

2018. aastal eraldati regionaalprojektide toetuseks kokku üle 91,6 miljoni euro. Riigieelarvelistest programmidest eraldati toetust 2256 projektile, kokku 9,4 miljonit eurot. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetusi said 162 projekti, kokku üle 82 miljoni euro.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetused

2018. aastal otsustati rahastada 93 projekti kokku 55,9 miljoni euroga, lisaks sellele osalesid Eesti partnerid 69 Euroopa territoriaalse programmi koostööprojektis, kus Eesti partneritele eraldati programmide seirekomiteede otsustega toetusteks 26,2 miljonit eurot.

2018. aastal toetusotsuse saanud projektide koguarv ja summad meetmete kaupa:

 • Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (16 projekti; 1 013 288 eurot)
 • Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (55 projekti; 44 779 292 eurot)
 • Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine (4 projekti; 287 086 eurot)
 • Linnapiirkondae jätkusuutlik areng (11 projekti; 7503 650 eurot)
 • Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng (5 projekti; 2 289 767)
 • Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus toetus koolitusprogrammideks 222 125 eurot.

Euroopa territoriaalse koostöö programmid:

 • Eesti-Läti progrmmis toetati 7 Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 1 311 846 eurot.
 • Eesti-Vene programmis toetati 28 Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 17 181 102 eurot.
 • Läänemere piirkonna programmis toetati 30 Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 7 409 944 eurot.
 • Interreg Euroopa programmis toetati 2 Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 335 718 eurot.
 • Urbact III programmis toetati ühte Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 58 906 eurot.
 • ESPON 2020 programmis toetati ühte uuringu projekti, mille konsortsumis osaleb üks Eesti projektipartner.

Riigieelarvelised toetused

Riigieelarvest rahastati 2018. aastal erinevaid regionaalarengu toetusprogramme, millest osa on suunatud eripäraste piirkondade toetamisele ning teine osa kõigile Eesti piirkondadele. Riigieelarveliste toetusprogrammide kogumaht 2018. aastal oli 9,4 miljonit eurot, sh:

 • Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste arendamise programm (41 projekti; 3 530 782 eurot)
 • Kergliiklusteede toetusskeem (6 projekti; 1 286 651 eurot)
 • Kohaliku omaalgatuse programm (676 projekti; 1 078 802 eurot)
 • Väikesaarte programm (19 projekti; 985 063 eurot)
 • Hajaasustuse programm (1514 projekti; 2 165 848 eurot)
 • Toetus maakondlikele arenduskeskustele regionaalarengulisteks tegevusteks (314 000 eurot)
 • Venemaa Föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimine (630 inimest; 59 530 eurot).

Regionaaltoetuste kokkuvõtted 2018

 

2017. aasta toetuste kokkuvõte

2017. aastal eraldati regionaalprojektide toetuseks kokku üle 114,5 miljoni euro. Riigieelarvelistest programmidest eraldati toetust  2268 projektile, kokku ligi 8 miljonit eurot. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetusi said  265 projekti, kokku 106,5 miljonit eurot.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetused

Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatakse tegevusi, mis on suunatud tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasvule väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi. Lisaks toetatakse  säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurenemist viies suuremas linnapiirkonnas, samuti kodulähedaste lapsehoiuvõimaluste tagamist Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondades ning alakasutatud alade taaselavdamist Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades. Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest toetatakse uuringuid ja analüüse ning koolitus- ja nõustamisprogramme, mis on suunatud kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse parandamisele. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatavate regionaalarengu meetmete kogumaht aastateks 2014-2020 on kokku 254 miljonit eurot. 2017. aastal otsustati rahastada 89 projekti kokku 46,9 miljoni euroga.

2017. aastal toetusotsuse saanud projektide koguarv ja summad meetmete kaupa:

 • Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (28 projekti; 1 598 373 eurot)
 • Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud ( 18 projekti; 21 108 691  eurot)
 • Linnapiirkondade jätkusuutlik areng (26 projekti; 16 782 020 eurot)
 • Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng (4 projekti; 6 988 649 eurot)
 • Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus (13 projekti; 208 748 eurot)
 • Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus toetus koolitusprogrammideks ja ühinemiste nõustamiseks 277 708 eurot.

Euroopa territoriaalse koostöö programmid:

 • Eesti-Läti programmis toetati 29 Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 11 589 641 eurot.
 • Läänemere piirkonna programmis toetati 63 Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 17 446 049 eurot.
 • Kesk-Läänemere programmis toetati 73 Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 29 240 324 eurot.
 • Interreg Euroopa programmis  toetati 8 Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 1 175 442 eurot.
 • Urbact III programmis toetati 3 Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 103 679 eurot.
 

Riigieelarvelised toetused

Riigieelarvest rahastati 2017. aastal erinevaid regionaalarengu toetusprogramme, millest osa on suunatud eripäraste piirkondade toetamisele ning teine osa kõigile Eesti piirkondadele. Riigieelarveliste toetusprogrammide kogumaht 2017. aastal oli ligi 8 miljonit eurot, sh:

 • Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste arendamise programm (35 projekti;  2 185 011 eurot)
 • Kergliiklusteede toetusskeem (6 projekti; 1 490 886 mln eurot)
 • Kohaliku omaalgatuse programm (765 projekti; 1 141 702 mln eurot)
 • Väikesaarte programm (18 projekti; 969 730 mln eurot)
 • Hajaasustuse programm (1428 projekti; 1 803 785 mln eurot)
 • Setomaa arengu programm (2 projekti; 19 750 eurot)
 • Peipsiveere programm (2 projekti; 19 640 eurot)
 • Lipuväljakute välja arendamise programm (7 projekti; 234 055 eurot)
 • Ettevõtjate elektriliitumise pilootprogramm (5 projekti; 111 216 eurot)
 • Toetus maakondlikele arenduskeskustele regionaalarengulisteks tegevusteks (314 000 eurot)
 • Venemaa Föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimine (959 inimesele; 60 264 eurot).

Regionaaltoetuste kokkuvõtted 2017

 

2016. aasta toetuste kokkuvõte

2016. aastal eraldati regionaalprojektide toetuseks kokku üle 96 miljoni euro. Riigieelarvelistest programmidest eraldati toetust 2202 projektile, kokku 11,2 miljonit eurot. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetusi said 122 projekti, kogutoetusega 85,7 miljonit eurot.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetused

2016. aastal otsustati rahastada 126 projekti kokku üle 85 miljoni euroga.

2016. aastal toetusotsuse saanud projektide koguarv ja summad meetmete kaupa:

 • Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine (5 projekti;  3,5 mln eurot)
 • Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (25 projekti; 2,7 mln eurot)
 • Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud ( 58 projekti;  63,7 mln eurot)
 • Linnapiirkondade jätkusuutlik areng (23 projekti; 15,9 mln eurot)
 • Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng (1 projekt; 176 815 eurot)
 • Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus (14 projekti; 401 670 eurot)
 • Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus toetus koolitusprogrammideks ja ühinemiste nõustamiseks 184 969 eurot

Euroopa territoriaalse koostöö programmid:

 • Läänemere piirkonna programmis toetati 30 Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 7 768 441 eurot.
 • Kesk-Läänemere programmis toetati 55 Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 23 159 987 eurot.
 • Interreg Euroopa programmis toetati 8 Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 1 183 445 eurot.
 • Urbact III programmis toetati 2 Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 103 679 eurot.
 

Riigieelarvelised toetused

Riigieelarvest rahastati 2016. aastal erinevaid regionaalarengu toetusprogramme, millest osa on suunatud eripäraste piirkondade toetamisele ning teine osa kõigile Eesti piirkondadele. Riigieelarveliste toetusprogrammide kogumaht 2016. aastal oli 11 miljonit eurot, sh:

 • Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste arendamise programm (50 projekti;  1,4 mln eurot)
 • Kergliiklusteede toetusskeem (19 projekti; 6,2 mln eurot)
 • Kohaliku omaalgatuse programm (732 projekti; 1,1 mln eurot)
 • Väikesaarte programm (9 projekti; 500 364 eurot)
 • Hajaasustuse programm (1392 projekti; 1,6 mln eurot)
 • Venemaa Föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimine (779 inimest; 49 382 eurot)

Regionaaltoetuste kokkuvõtted 2016

Viimati uuendatud: 24. aprill 2019