Regionaaltoetuste kokkuvõtted

2016. aastal eraldati regionaalprojektide toetuseks kokku üle 96 miljoni euro. Riigieelarvelistest programmidest eraldati toetust 2202 projektile, kokku 11,2 miljonit eurot. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetusi said 122 projekti, kogutoetusega 85,7 miljonit eurot.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetused

Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatakse tegevusi, mis on suunatud tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasvule väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi. Lisaks toetatakse  säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurenemist viies suuremas linnapiirkonnas, samuti kodulähedaste lapsehoiuvõimaluste tagamist Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondades ning alakasutatud alade taaselavdamist Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades. Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest toetatakse uuringuid ja analüüse ning koolitus- ja nõustamisprogramme, mis on suunatud kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse parandamisele. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatavate regionaalarengu meetmete kogumaht aastateks 2014-2020 on kokku 254 miljonit eurot. 2016. aastal otsustati rahastada 126 projekti kokku üle 85 miljoni euroga.

2016. aastal toetusotsuse saanud projektide koguarv ja summad meetmete kaupa:

 • Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine (5 projekti;  3,5 mln eurot)
 • Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (25 projekti; 2,7 mln eurot)
 • Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud ( 58 projekti;  63,7 mln eurot)
 • Linnapiirkondade jätkusuutlik areng (23 projekti; 15,9 mln eurot)
 • Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng (1 projekt; 176 815 eurot)
 • Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus (14 projekti; 401 670 eurot)
 • Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus toetus koolitusprogrammideks ja ühinemiste nõustamiseks 184 969 eurot

Euroopa territoriaalse koostöö programmid

 • Läänemere piirkonna programmis toetati 30 Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 7 768 441 eurot.
 • Kesk-Läänemere programmis toetati 55 Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 23 159 987 eurot.
 • Interreg Euroopa programmis toetati 8 Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 1 183 445 eurot.
 • Urbact III programmis toetati 2 Eesti partnerite osalusega projekti. Eesti partneritele eraldatud toetus on 103 679 eurot.
 

Riigieelarvelised toetused

Riigieelarvest rahastati 2016. aastal erinevaid regionaalarengu toetusprogramme, millest osa on suunatud eripäraste piirkondade toetamisele ning teine osa kõigile Eesti piirkondadele. Riigieelarveliste toetusprogrammide kogumaht 2016. aastal oli 11 miljonit eurot, sh

 • Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste arendamise programm (50 projekti;  1,4 mln eurot)
 • Kergliiklusteede toetusskeem (19 projekti; 6,2 mln eurot)
 • Kohaliku omaalgatuse programm (732 projekti; 1,1 mln eurot)
 • Väikesaarte programm (9 projekti; 500 364 eurot)
 • Hajaasustuse programm (1392 projekti; 1,6 mln eurot)
 • Venemaa Föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimine (779 inimest; 49 382 eurot)

Regionaaltoetuste kokkuvõtted

Viimati uuendatud: 1. Veebruar 2018