Ametnike välitööd Kagu-Eestis 2019

 

2019. aasta Kagu-Eesti välitööde materjalidega saab tutvuda siin.

​Statistikakogumikku 2019. aasta Kagu-Eesti välitöödest saab lugeda siin (1.11 MB, PDF).

Ametnike välitööd on töömeetod toomaks ühise laua taha Kagu-Eesti kohalikud omavalitsused ja eestvedajad ning ministeeriumid ja riigiametid. Välitööde programmi käigus 8.–16. augustini räägitakse läbi vastastikused ootused ja võimalused Kagu-Eesti arengueelduste parandamiseks. 

Kagu-Eesti all mõistetakse Põlva, Valga ja Võru maakonda, mille pindala on Eestimaa maismaapinnast 15 protsenti. Seal elab 7 protsenti Eesti elanikkonnast ning mille sisemajanduse koguprodukti (SKP) osatähtsus riigi SKPst on 3,5 protsenti. See on mündi üks külg. Teisest küljest on Kagu-Eesti rikas loodusväärtuste, kultuurilise mitmekesisuse, väga heade koostööoskuste ja kasutamata majanduspotentsiaali poolest.

 

Välitööde eesmärk

Kagu-Eestis toimuvate ametnike välitööde eesmärk on käivitada tõhusam valdkondlik ja vertikaalne koostöö regionaalse arengu toetamiseks ning Kagu-Eesti piirkonna arenguvõimaluste realiseerimiseks ja väljakutsete ületamiseks.

Välitööde tulemusena

  • õpitakse paremini tundma Kagu-Eesti kohalike omavalitsuste, elanike ja ettevõtete igapäevaelu, arengupotentsiaali ja väljakutseid;
  • töötatakse välja võimalikud lahendused Kagu-Eesti piirkonna jaoks oluliste väljakutsete ületamiseks ja võimaluste realiseerimiseks;
  • tekivad toimivad koostöövõrgustikud lahenduste elluviimiseks;
  • välitööde tulemused on sisendiks riiklikele, maakondlikele ja kohalikele arengudokumentidele ja tegevuskavadele nende koordineeritumaks elluviimiseks.

 

 

Töövorm

Välitööde käigus toimub mitukümmend erinevat seminari, infotundi või kohtumist. Iga sündmust valmistab ette just selle sündmuse korraldamiseks loodud meeskond, mis koosneb üldjuhul nii riigi kui ka Kagu-Eesti esindajatest.

Välitööde programm algab 8. augustil avakonverentsiga, mille käigus portreteeritakse Kagu-Eesti omapära ja otsitakse algpõhjuseid selle väljakutsetele ja potentsiaalile. Programmi lõpetavad 15.–16. augustil toimuvad "Vunki mano!" loometalgud välitööde käigus sündinud lahendusettepanekute edasiarendamiseks.

Avakonverentsi ja loometalgute vahele jäävad päevad sisustatakse mitmekihilise programmiga, kus ühe kihi moodustavad valdkondlikud seminarid, millel arutatakse avaramalt näiteks Kagu-Eesti rahvastiku, piiri, heaolu, ettevõtluse, kultuuri, maine, taristu, teenuste, strateegiate ja raha, keskkonna või haridusega seotud teemadel. Teise kihi ehk eriprogrammi moodustavad kitsamad arutelud, kohtumised ja infotunnid.

 

 

Kohalikud omavalitsused, kellega koostöös toimuvad seminarid

Antsla vald, Kanepi vald, Otepää vald, Põlva vald, Rõuge vald, Räpina vald, Setomaa vald, Tõrva vald, Valga vald, Võru linn ja Võru vald. Samuti osalevad sündmuste ettevalmistamisel Kagu-Eesti maakondlikud  arenduskeskused.

Osalevad riigiasutused

Ministeeriumid, riigikantselei, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigimetsa Majandamise Keskus, maanteeamet, sotsiaalkindlustusamet, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, terviseamet, riigikogu õigus- ja analüüsiosakond, Eesti Töötukassa.

 

Ametnike välitööde taust

Ametnike välitööd toimusid esimest ja teist korda 2017. ja 2018. aastal Ida-Virumaal. Välitööde eestvedaja oli kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakond. 2017. aasta välitööde käigus toimus viie päeva jooksul kokku ligikuaud 30 kohtumist viies Ida-Virumaa linnas. Kohtuti kohalike omavalitsuste, noortekeskuste, riigiasutuste ja teiste partnerorganisatsioonidega. 2018. aasta toimus kahe nädala jooksul ligikaudu 50 erinevat sündmust ning välitöödel osales kokku ligikaudu 160 ametnikku 15 riigiasutusest.

 
Eveli Kuklane
rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna
kohalike omavalitsuste nõunik
Eveli.Kuklane@fin.ee; 502 5936
Kaia Sarnet
rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler
Kaia.Sarnet@fin.ee; 611 3163
 

 

Viimati uuendatud: 9. september 2019