Keskkonnatasud

Keskkonnatasud ei ole Eesti maksusüsteemis maksud, kuid need koormavad ettevõtteid maksudega sarnaselt ning on maksudena sätestatud paljudes OECD riikides. Eestis on keskkonnatasud sätestatud keskkonnatasude seadusega. Selle seaduse § 3 jagab keskkonnatasud loodusvara kasutusõiguse tasudeks ja saastetasudeks. Loodusvara kasutusõiguse tasu makstakse seaduses loetletud maavarade kaevandamise eest, samuti kalapüügi ja jahipidamise eest. Tasumäärad on toodud seaduses. Saastetasud on ette nähtud saasteainete väljutamise eest välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse, samuti jäätmete ladestamise eest. Eelnimetatud tasusid haldab Keskkonnaministeerium ning täpsemat infot loodusvarade kasutusõiguse tasude ja saastetasude kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.


Lisaks võib keskkonnatasude alla liigitada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluva teekasutustasu. Teekasutustasu on ette nähtud kõigile üle 3,5 tonni kaaluvatele veoautodele, mis sõidavad Eestis avalikult kasutatavatel teedel ning seda peavad maksma nii Eestis kui ka välismaal registreeritud veokite omanikud või valdajad. Tasu määr sõltub veoauto ning selle haagise täismassidest, telgede arvust ja veoauto heitgaasiklassist, samuti Eestis viibitud ajast. Täpsemat infot teekasutustasu kohta saab Maanteeameti kodulehelt.

Viimati uuendatud: 3. jaanuar 2019