Aktsiisipoliitika riskid, võimalused ja mõju majanduskeskkonnale piirikaubanduse tingimustes

Uuring annab ülevaate aktsiisipoliitika majanduslikust mõjust, et oleks paremini võimalik hinnata tulevaste aktsiisipoliitiliste valikute majanduslikku mõju. Analüüsi tulemusi on võimalik kasutada edaspidiste aktsiisipoliitikat puudutavate otsuste kujundamise alusena. Uuring vaatleb ka aktsiisipoliitika ja tekkinud piirikaubanduse mõju ettevõtete majandustulemustele ja tööhõivele puudutatud sektorite kaupa.

Uuringu kulust pool kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastatava valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise ehk riigi teadus- ja arendustegevuse toetamise (RITA) programmi tegevuse „Teadmispõhise poliitika kujundamine“ raames. Programmi tegevust vahendab Eesti Teadusagentuur.

Viimati uuendatud: 14. märts 2019