Sa oled siin

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine 2017

Eesti on esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja 2017. aasta juulist kuni detsembri lõpuni.  Euroopa Liidu Nõukogus otsivad 28 liikmesriiki oma rahvuslikest huvidest lähtuvalt kokkuleppeid poliitikates, mis mõjutavad enam kui 500 miljoni inimese heaolu ja turvalisust.

Eesistuja ülesanne on otsida liikmesriikide eriarvamustes üksmeelt ja suunata neid kokkulepete poole, olles ühistes huvides tegutsev aus vahendaja.

Prioriteedid

Rahandusministeeriumi tegevused koonduvad eelkõige eesistumise tegevussuuna „Avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa“ alla.

Seejuures on meile eriti olulised kolm prioriteetset valdkonda: maksustamine, EL eelarve ning Pangandus- ja Kapitaliturgude Liiduga seonduv.

  • EL eelarvega seonduv: Esmane prioriteet on EL 2018 eelarve läbirääkimine ja kokkulepe Euroopa Parlamendiga. Samuti soovime Euroopa Parlamendiga saavutada kokkuleppe 2016 vaheülevaatusest pooleli olevate eelnõudes, nagu EFSI pikendamine (EFSI 2.0) ja  finantsmäärus/omnibuss määrus (lihtsustamine).
  • Pangandusliit ja Kapitaliturgude Liit: Tegemist on olulise osaga ka Economic and Monetary Union süvendamisel. Pangandusliitu puudutab kaks suuremat teemat -panganduse riskide vähendamise pakett ja Euroopa hoiuste tagamise süsteem. Panganduse riskide vähendamise paketi puhul on prioriteet liikuda kiireloomuliste (fast-track) eelnõudega. Kapitaliturgude liiduga seonduvalt ootame Euroopa Komisjonilt vaheülevaatust, et selle alusel kokku leppida järgnevate aastate tegevuskava.
  • Maksustamine: Eesistumise programmis oleme prioriteedina märkinud maksupettuste ja maksudest kõrvale hoidmise vastased meetmed, et tagada võrdsed konkurentsitingimused ja eelarvetulude laekumine. Otsesed maksude olulisemad eelnõud – ettevõtete ühtne tulumaksubaas (CCTB), kolmandate riikide nimekiri, halduskoostöö direktiivid; kaudsete maksude eelnõud – e-kaubanduse ja e-raamatute käibemaks, käibemaksu lõplik režiim, vähendatud määrad.
 

Eesistujana avame toimuvat ka meediale ja rahvusvahelisele avalikkusele, vahendades liikmesriikide ühistele seisukohtadele jõudmise protsessi ning arutluse all olevaid sisulisi teemasid ja küsimusi.

Korraldame Euroopa Liidu majandus ja rahandusküsimuste nõukogu istungeid ja töörühmade tööd. Liikmesriikide vahel saavutatud kokkuleppeid tuleb meil eesistujana seejärel esindada ja kaitsta läbirääkimistel Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga. Kõige viimases läbirääkimiste faasis võtab Euroopa Liidu Nõukogu  koos Euroopa Parlamendiga vastu kõigile liikmesriikidele siduvaid otsuseid.

Kokku tegeleb Eesti eesistujana 500 teemaga, korraldab Brüsselis üle 2000 kohtumise ning Eestis umbes 230 sündmust. Eestis toimuvad mitteametlikud kohtumised annavad võimaluse esile tõsta olulisi teemasid ning aidata kaasa ühiste seisukohtade kujunemisele.

Eesti eesistumise poliitilised eesmärgid ehk eesistumise programmi kinnitab valitsus vahetult enne eesistumise algust. Nii Brüsselis kui koduriigis aset leidvad sündmused annavad ka unikaalse võimaluse tutvustada Eestit kui eesistujariiki. Eestis toimuvatele sündmustele oodatakse kuue kuu jooksul üle 20 000 väliskülalise.

 

Lähemalt saab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja selle korraldamise kohta lugeda veebilehelt eu2017.ee, samuti saab eesistumise ettevalmistustega kursis olla Facebooki ja Twitteri vahendusel.

Lisainfot eesistumise kohta saab Nõukogu sekretariaadi kodulehelt.

Viimati uuendatud: 4. Juuli 2017