Raamatupidamise Toimkond

Toimkond on sõltumatu komisjon, mille töökorra kinnitab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul. Toimkonda teenindab Rahandusministeerium, kelle esindajatel on õigus osaleda toimkonna koosolekutel hääleõiguseta.

Vabariigi Valitsus moodustab Raamatupidamise Toimkonna, mille ülesandeks on:

  • suunata finantsarvestus- ja -aruandlusalast tegevust ning esitada vastavad ettepanekud ja soovitused Rahandusministeeriumile;
  • töötada välja Eesti finantsaruandluse standardi põhinõudeid täpsustav toimkonna juhendi eelnõu ja esitada see valdkonna eest vastutavale ministrile määrusega kehtestamiseks;
  • tutvustada toimkonna juhendeid ning anda nende kohta selgitusi ja tõlgendusi.

Rahandusministeerium, Vabariigi Valitsus ega muud valitsusasutused või osapooled ei tohi sekkuda toimkonna töösse.

Oluline teavitus!

Raamatupidamise Toimkond on avaldanud uued RTJ-de täiendused. Vaata lähemalt: RTJ 5 (66.14 KB, DOCX)RTJ 8 (57.01 KB, DOCX); RTJ 9 (47.69 KB, DOCX); RTJ 11 (95.14 KB, DOCX); RTJ 14 (39.18 KB, DOCX); RTJ 15 (49.43 KB, DOCX)

Toimkond ootab kasutajate kommentaare kuni  17.11.2019 meiliaadressile easb@fin.ee.

Toimkonna juhendid töötatakse välja lähtudes rahvusvahelistelt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetest. Iga juhendi eelnõu peab Raamatupidamise seaduse alusel olema avatud avalikkusele kommenteerimiseks ja muudatus ettepanekute tegemiseks vähemalt kuus nädalat (RPS § 34 lg 1 p 1). Juhendi eelnõud on leitavad toimkonna vastavalt leheküljelt.

 

Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitati Raamatupidamise Toimkonna uued liikmed, kelle volitused kehtivad kolm aastat (kuni 26.10.2019).

Sander Kallasmaa (esimees)
Audiitorkogu

Ago Vilu (aseesimees)
vandeaudiitor
Ene Rammo
Kaubandus-Tööstuskoda
Anne Nuut
Raamatupidajate Kogu
KONTAKTID

Raamatupidamise Toimkond
Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122
easb@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee/easb

KASULIKUD VIITED
Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Nõukogu (International Accounting Standards Board; IASB)
Rahvusvaheline Raamatupidajate Kogu (International Federation of Accountants; IFAC)
Finantsaruannete Standardite Nõukogu (Financial Accounting Standards Board; FASB)
Euroopa Finantsaruandluse Nõuanderühm (European Financial Reporting Advisory Group; EFRAG)
Euroopa Liidu teataja
Audiitortegevuse portaal

Helene Trušina
Finantsinspektsioon
Juta Maar
arvestusala ekspert
Toomas Haldma
professor
 

 

 

Viimati uuendatud: 7. oktoober 2019