Sa oled siin

Dokumendiregister

Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendi-register digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks.

Alates 04.09.2017 on Rahandusministeeriumis kasutusel uus dokumendihaldussüsteem Delta ja dokumendiregister asub siin.

01.05.2014 - 04.09.2017 dokumendid on kättesaadavad Rahandusministeeriumi haldusala kasutusele ühise avaliku dokumendiregistri kaudu. 

Vana dokumendiregister ei ole ajutiselt kättesaadav seoses veebimootori vahetamise ja veebilehe uuendamisega. Enne 01.05.2014 elektrooniliselt registreeritud dokumentidega kohta saab arenduse lõpetamiseni päringuid esitada info@fin.ee. Vabandame ebamugavuste pärast.

Dokumendiregistris registreeritakse:

  • asutusele saabunud dokumendid ja asutusest väljasaadetud dokumendid hiljemalt saabumise või väljasaatmise päevale järgneval tööpäeval;
  • asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid nende allakirjutamise või hiljemalt sellele järgneval tööpäeval;
  • sõlmitud lepingud nende allakirjutamisele järgneval tööpäeval.

Asutuse dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Juurdepääsupiiranguga dokumentide piirangute alused ja säilitustähtajad on leitavad dokumentide loetelust (581.86 KB, PDF).

Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

Tutvumaks paberdokumentide, juurdepääsupiiranguga või isikuandmeid sisaldavate dokumentidega, millele dokumendiregistri kaudu ligipääs puudub, palume esitada meile teabenõue. Teabenõue võimaldab tutvuda dokumendis sisalduva infoga avaliku teabe seaduses määratud ulatuses.

Teabenõude esitamine


Teabenõude saate vastavalt avaliku teabe seadusele meile esitada, kui soovite saada dokumenti või infot, mis on Rahandusministeeriu-mil juba olemas. Vastame 5 tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Vajadusel võib seda pikendada 15 tööpäevani.

Teabenõudega võite küsida välja näiteks varasema kirja või tehtud otsuse. Kui aga küsite meie selgitusi või seisukohti, siis tuleb kirja alles koostama hakata ning sellisel juhul on tegemist selgitustaotlusega. Kui juhite meie tähelepanu mingitele probleemidele, siis olete esitanud märgukirja. Selgitustaotlusele ja märgukirjale vastamise tähtaeg on kuni 30 kalendripäeva vastavalt seda reguleerivale seadusele.

Kui Teie kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, edastatakse see vastavale asutusele ning teavitatakse sellest ka Teid.

Teabenõudele vastamiseks peab kiri või nõue võimaldama tuvastada selle edastanud isiku ning sisaldama tema kontaktandmeid.

Teabenõuete esitamise, eri päringuliikide ning teabenõuete täitmise nõude järgimise kohta leiab täpsemat infot Andmekaitse Inspektsiooni kodulehelt.

Lisainfo küsimiseks või teabenõude, selgitustaotluse ja märgukirja esitamiseks kirjutage aadressile info@rahandusministeerium.ee. Soovi korral saate kirjutada aadressil Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1, 15006 Tallinn, helistada telefonil +372 611 3558 või faksida +372 611 3664.

 

Viimati uuendatud: 16. November 2017