Sa oled siin

Avaliku sektori investeeringute planeerimise ja läbiviimise tõhustamine

Eesti riigi investeeringute juhtimist käisid 2018. aasta lõpul hindamas eksperdid Rahvusvahelisest Valuutafondist (IMF) ja Maailmapangast. Tehnilise abi missiooni töö tulemusel valmis ülevaade, mis on hästi ja mida annaks parandada. Investeeringud taristusse, uude tehnikasse ja inimestesse loovad arengu ja elatustaseme tõusu aluse.

Ligikaudu kümnendik Eesti riigieelarvest läheb igal aastal investeeringuteks, mis on kokku peaaegu üks miljard eurot. Lisaks sellele, millesse ja kui palju investeerida, on oluline, kui efektiivselt investeeringuid rakendatakse. Just seda aitasidki väliseksperdid hinnata.

Eestit külastanud tehnilise abi missioon lähtus IMFi finantskriisi järel väljatöötatud metoodikast, mille eesmärk on aidata riikidel avaliku sektori investeeringuid tõhustada. Hindamise raames analüüsiti jätkusuutlike investeeringute planeerimist avalikus sektoris, investeeringute jaotamist sektorite ja projektide vahel ning projektide rakendamist.

Viimati uuendatud: 4. juuni 2019