Sa oled siin

Avalik konsultatsioon uute riigihangete standardvormide kohta tagasiside saamiseks.

Euroopa Komisjon on välja töötanud uued riigihangete teadete standardvormid. Enne standardvormide kehtestamist kuulutas Euroopa Komisjon välja avaliku konsultatsiooni, et saada vormide kasutajate, st hankijate ja pakkujate tagasisidet vormide sisu kohta.

Konsultatsioon on avatud kõikidele huvitatud isikutele 11. märtsini 2019. Dokumentidega saab tutvuda ja tagasisidet anda Euroopa Komisjoni veebilehel Commission’s Better Regulation või, soovitavalt läbi GitHub forum‘i.

Pärast konsultatsiooni tõlgitakse uued standardvormid kõikidesse liikmesriikide keeltesse. Seejärel toimub vormide üle arutelu Euroopa Komisjoni juures kogunevas liikmesriikide esindajatest koosnevas töörühmas, mille järel kehtestatakse vormid Euroopa Komisjoni otsekohalduva määrusega. Uute standardvormide kasutuselevõtt on planeeritud aastaks 2023.

Viimati uuendatud: 14. veebruar 2019