Sa oled siin

Avaldatud on olelusringi arvestamise juhendmaterjal

 

Riigihangete seaduse § 85 lg 6 sätestab alates aastast 2018 tarkvaralahenduste hankimisel olelusringi kulude arvestamise kohustuse. Kuivõrd Eestis puudub laialdane hankepraktika olelusringi kulude arvestamisel, on riigi ja erasektori koostöö atraktiivsuse tõstmise töögrupi raames ning Rahandusministeeriumi ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu koostöö tulemusel koostatud juhendmaterjali olelusringi kulude arvestamiseks.

Juhendmaterjal on eelkõige abiks riigihanke ettevalmistamisel ja hanget planeerides, kuid samad põhimõtted tarkvaralahenduse kogukulu (ingl: TCO – total cost of ownership) arvestamiseks kehtivad ka laiemalt.  Olelusringi kulusid arvesse võttes ja neid õigesti hinnates on võimalik leida kõige kuluefektiivsem tarkvaralahendus.

Juhendmaterjal on kättesaadav siit.

Viimati uuendatud: 11. juuli 2018