Sa oled siin

Ida-Virumaa elanike arvamuskorje (Lõppenud)

Hea Ida-Virumaa elanik!

Ootame kõigi maakonna elanike ning piirkonnaga seotud inimeste ettepanekuid piirkonna edasise arengu suunamise osas. Saadud infot kasutame maakonna arengustrateegia ning riikliku Ida-Virumaa tegevuskava uuendamiseks.

Oma kontakti jätnud vastajate vahel loositakse välja 10 komplekti erinevate Ida-Virumaa külastusobjektide pileteid. 

Täname Teid panuse eest piirkonna arengusse!

Rahandusministeerium ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

 

 
1. Millega olete täna Ida-Virumaal kõige rohkem rahul?
2. Millest on Ida-Virumaal täna kõige suurem puudus?
Kliimamuutuste kiirenemise tõttu on Eesti ja teised Euroopa riigid seadnud sihiks kasvuhoonegaaside olulise vähendamine. Euroopa Liit on eesmärgiks seadnud kliimaneutraalsuse aastaks 2050. Kliimaneutraalsusele üleminek mõjutab põlevkivitööstuse tõttu eriti Ida-Virumaad, kus tuleb kasvuhoonegaaside intensiivne majandus ümber korraldada ning leida asemele uued puhtamad majandusharud.
3. Millele peaks uuele majandusele ülemineku protsessis kõige rohkem tähelepanu pöörama, et tagatud oleks Ida-Virumaa elanike heaolu säilimine?
5. Milline võiks olla Ida-Virumaa aastal 2035? Nimetage palun 3 märksõna.
ANDMED VASTAJA KOHTA
Küsimustikule vastamisel vastuseid vastaja isikuga ei seostata ning tagatakse andmete konfidentsiaalsus.