Sa oled siin

Ametnike välitööd 9.-13. august 2021

Välitööde idee on viia ametnikud mõneks ajaks pealinnast välja tööle Eesti eri piirkondadesse. Tänavu neljandat korda toimuv töiste kohtumiste sari keskendub seekord Kesk-Eesti arengutele. Eesmärgiks on selgitada välja Järva- ja Jõgevamaa kohapealsed arengueeldused ning leida ühiselt lahendusvõimalused nende ellu viimiseks. 


Järelkaja


Põltsamaa seminaril räägiti elamuarendusest
Eelmisel nädalal leidsid Jõgeva- ja Järvamaal aset ametnike Kesk-Eesti välitööd. Põltsamaal toimunud seminaril „Elamuarendusest suurlinnatulede varjus“ tuli jutuks elamumajanduse areng maapiirkondades. Käsitleti küsimusi, mis loovad hea elukeskkonna maal ning mida võtta ette tühjenevate korterelamutega endistes kolhoosikeskustes.
Piirkonda kerkib uusi hooneid vähe ja murekohaks on üüripindade nappus.
Vooremaa 17.08.2021 >>

Kesk-Eesti välitööde "esimesi tibusid" loetakse oktoobris
Täna tehti Paides kokkuvõtteid Ametnike välitöödest, mille eesmärk oli riigi ja omavalitsuse koostöös töötada välja uued võimalused Kesk-Eesti potentsiaali rakendamiseks ning arengu toetamiseks. Järgmiseks sammuks on tegevuste analüüs, konkreetsed jätkutegevused ja kava loodetakse paika saada oktoobrikuus.
Pressiteade 13.08.2021 >>
Järva Teataja 13.08.2021 >>

 

Uudised 


Omavalitsustele on mureks seisvad krundid
Seminari kokkuvõte, 13.08.2021
11. augusti seminaril „Elamuarendusest suurlinnatulede varjus“ käsitleti elamumajanduse arengut maapiirkonnas, mida täna iseloomustab elanikkonna vananemine ja vähenemine, majanduslik perspektiivitus kinnisvaraarendajate ja pankade silmis ning omavalitsuste piiratud võimalused uusarenduste kujundamisel.
Loe edasi >> (175.77 KB, PDF)


Kaasava hariduse väljakutsed - võimalikud süsteemsed lahendused kohalikul tasandil
Seminari kokkuvõte, 12.08.2021
12. augustil toimunud kaasava hariduse seminaril käsitleti kaasava hariduskorralduse põhimõtete rakendamise võimalusi täna ja tulevikus. Fookuses olid võimalikud ja süsteemsed lahendused kohalikul tasandil, et toe vajadus oleks märgatud ja toetatud.
Loe edasi >> (156.01 KB, PDF)


Väikekeskuste jätkusuutlikkuse võti on kohanemisvõime
Seminari kokkuvõte, 12.08.2021
Põltsamaa valda Puurmani mõisa lossi tulid 11. augustil kokku kõik, kellele läheb korda meie väikekeskuste elukeskkond ja avalik ruum. Loss on ühtlasi üks säilinud mõisakoolidest, mille interjöör soosis oma hubasuse ja esteetikaga koosolemist ja arutelu parimal võimalikul moel.
Loe edasi > (148.11 KB, PDF)>


Kuremaal otsiti võimalusi, kuidas vanemaealiste vägivald varjust välja tuua
Seminari kokkuvõte, 12.08.2021
Kesk-Eesti välitööde raames toimus Jõgevamaal Kuremaa lossis 10. augustil seminar, kus arutleti vägivalla märkamise üle kogukonnas, toodi esile eakate meeste ja vägivaldsuse seosed ning keskenduti pereringis toimuvale vägivallale eakate vanemate ja täiskasvanud laste vahel. Kõneldi ka vägivalla all kannatajatele ja toimepanijatele mõeldud teenustest
Loe edasi >> (143.3 KB, PDF)


Sotsiaalhoolekande süsteemi ressursitõhus korraldamine. KOV sotsiaalteenuste arendamine ja ESF võimalused – kitsaskohad ja vajadused
Seminari kokkuvõte, 11.08.2021
Seminaril räägiti sotsiaalteenuste arendamise erisustest maapiirkonnas - keeruline on teenuse osutajate leidmine, hangete korraldamine ei pruugi tuua abivajajatele parimaid teenuse osutajaid. Fookuses olid ka ennekõike sotsiaalvaldkonna riigihanked, nende tugevused ja nõrkused.
Kohtumise eesmärk oli arutelu tulemusena sisustada integreeritud teenus KOV vajadustest lähtuvalt, samuti üle vaadata, kas ESF toetusmeetmed toetavad KOV vajadusi ning teha ettepanekud meetmete vastavusse viimiseks päriselu vajadustele.
Loe edasi >> (141 KB, PDF)


Kesk-Eesti põllumajandus on meie riigi üks toidujulgeoleku garantiisid
Seminari kokkuvõte, 11.08.2021
Jõgeva vallas Kuremaal oli eilsel ametnike välitööde seminaril vaatluse all põllumajandus, kohalik toit ning sellega kaasnev julgeolek. Aruteludes leiti, et meie praegune toidulaud on kindlustatud. Kohalik põllumees suudab oma rahvast toita.
Loe edasi >> (141.65 KB, PDF)


Kuidas elad, Kesk-Eesti?  
Avakonverentsi kokkuvõte, 10.08.2021
Kesk-Eesti välitööd juhatas sisse 9. augustil toimunud avakonverents, kus peamiseks kõneaineks kujunesid piirkonna elanike arvu, kogukonna, tööhõive ja ettevõtlusega seotud teemad.
Loe edasi >> (112.62 KB, PDF)


Tähelepanu! Kuremaa õhtune "pesa" kolib randa
Kes plaanib täna, 10.08 õhtusele koosviibimisele jääda, siis Kuremaa mõisa asemel koguneme ilusa ilma puhul Kuremaa järve äärde (vesi +21). Kohtumispaik: Kuremaa rannamaja, mis on täna avatud kuni kell 22.
Ps!
 Kuremaa mõisa aidas kell 19 etendus Vanuse 50 varjundit, piletid kohapealt.


Kesk-Eesti välitööd toimuvad plaanipäraselt
Hea välitöödel osaleja, hoolimata koroonaviiruse leviku olukorrast toimuvad välitööd Järva- ja Jõgevamaal igati plaanipäraselt.
Ent selleks, et üritused saaksid ohutult toimuda, on Terviseameti juhistel siseruumis üle 50 ja väljas üle 100 osalejaga koosviibimistel nõutav tõend kas vaktsineerimise (teine doos saadud mitte hiljem kui 27.-30.07, olenevalt ürituse toimumise päevast), läbipõdemise (väljastatud alates 10.02) või negatiivse testi (kuni 72h testimisest) kohta, mis tuleb kaasa võtta ja enne seminari toimumist esitada.
Loe edasi >> (65.8 KB, PDF)


Välitöödele saab registreeruda veel 3. augustini
Ootame osalema kõiki riigiasutuste ja omavalitsuste ametnikke, kellest sõltub ning keda huvitab Kesk-Eesti areng ja arendusalane koostöö. Kava on kokku pandud Jõgeva ja Järva omavalitsuste, ametite ja riigiasutuste koostöös.
Kava, registreerumislingid jm info >>
19.07.2021

 


Ettekanded


9.08 Avakonverents
- J. Aab_Välitööde mõte, senised tulemused (93.36 KB, PDF)
- M. Uusjärv_Kesk-Eesti arengutest (2.29 MB, PDF)
- M. Paavel_Kiir mõisavalitsejaks (835.69 KB, PDF)
- G. Raagmaa_Mis sul seal kodus on? (6.07 MB, PDF)
- R. Soodla_Kodukoht (386.62 KB, PDF)

9.08 Peipsi seminar
A. Lainjärv_Peipsimaa ja keskkond (1.6 MB, PDF)
K. Lehtsalu_Peipsimaa ja investeeringud (210.58 KB, PDF)

10.08 Kesk-Eesti põllumajandus kui riigi toidujulgeoleku garantii
- J. Lindsalu_Ametnik ja poliitik põllumehe teenistuses (332.27 KB, PDF)
- M. Gorban_Rohepööre maamajanduses (1.09 MB, PDF)
- A. Veskioja_Kui toit on kohalik (1.45 MB, PDF)
- Ü. Jukk_Eesti toidutraditsioonid (1.14 MB, PDF)
- K. Kesküla_Mahe ja muhe (1.38 MB, PDF)

10.08 Kultuur kohaliku arengu eeldusena
- T. Raudsepp_Kultuur 2030 arengukava (1.33 MB, PDF)
K. Vister_Kultuurikorralduse regionaalne mõõde ja koostöö KOVidega (1.01 MB, PDF)
L. Viita_Kuidas muuta kultuuripärand piirkonnas nähtavamaks? (3.37 MB, PDF)
-
R. Noorkõiv_Kultuuritöötaja kompetentsimudel (736.53 KB, PDF)

10.08 Miks kasutada raamatukogu?
- K. Kivilo_Raamatukogu-digiriigi teenuste tugi (5.13 MB, PDF)
R. Olonen, T. Kriisa, K. Veeber_Rahvusvaheline kogemus: raamatukogude koostöö ja osalemine riiklikes programmides (1.54 MB, PDF)

11.08 Elamuarendusest suurlinnatulede varjus
- K. Külanurm_Põltsamaa vald eile, täna, homme? (3.34 MB, PDF)
- R. Puustusmaa_Hea elukeskkond ja elamute rekonstrueerimine maapiirkondades (3.89 MB, PDF)
- T. Rennu_Kuidas hõlbustada KOV-idele riigimaa eraldamist elamuarenduseks? (1.09 MB, PDF)
- K. Viggor_Mõtteid elamuarenduste planeerimisest ja ehitamisest Põltsamaa vallas (392.49 KB, PDF)
D. Moskovtsev_Tühjenevate korterelamute näidisprojekti kogemused (1.07 MB, PDF)

11.08 Kuidas pöörata roheliseks?
- K. Klaas_Kuhu meil on vaja jõuda ja mida selleks teha? (2.53 MB, PDF)

11.08 Kellele neid turiste vaja on?
- A. Lepp_Kas turism toetab sihtkoha arengut? (1.83 MB, PDF)
- L. M. Lepik_Kuidas arendada turismiteenust, et oleks mida turundada? (2.06 MB, PDF)
- M. Kuusk_Turismiturundus ja sihtkoha mainekujundus kui tasuv investeering (1.54 MB, PDF)
- I. Lään_Turundustegevused ERM-i näitel (2.74 MB, PDF)
- L. Lainemäe_Turundustegevused_Sibulatee (8.05 MB, PDF)

11.08 Kartmatult kohanev väikekeskus – regionaalarengu trumpkaart suures plaanis
- T. Veersalu_Sissejuhatus (222.82 KB, PDF)
- A. Levald_Keskused planeeringutes, riigi vaade (3.45 MB, PDF)
- E. Kiivet_Väikekeskuse avaliku ruumi tähtsus (12.43 MB, PDF)
- T. Tammik_Järvamaalase ja arhitekti vaade väikekeskuste võtmes (3.75 MB, PDF)
- K. Väljaots_Kohalik vaade strateegiliselt mõtlejalt ja ellujääjalt (2.77 MB, PDF)

12.08 Kaasava hariduse väljakutsed
- L. Lokko, L. Põld_Tuge vajavate laste haridus- ja sotsvaldkonna integreeritud teenuseid  (608.86 KB, PDF)
- M. Oppar_KOV-ide parimad praktikad tugiteenuste kättesaadavuse tagamisel (680.33 KB, PDF)
- E. Kütt_Kuidas toetada tugispetsialistide kättesaadavust? KOV ja keskvalitsuse vaade (240.37 KB, PDF)

12.08 Kultuuripärand üldplaneeringutes
- U. Kadakas_Arheoloogia prognoosimine planeeringutes (5.51 MB, PDF)
- A. Martin_Arhitektuurselt väärtuslikud objektid ja alad planeeringutes (4.54 MB, PDF)
- S. Raie_Pärand ja planeeringud (225.33 KB, PDF)

12.08 Edasi Kentuki poisid! Ettevõtlusseminar
R. Lember & A. Tõnts_Välisinvesteeringute ligimeelitamine ja ekspordi edendamine (3.63 MB, PDF)