Sa oled siin

1. augustil jõuavad registri kasutajateni uus hankepassi versioon 2.0, eduka pakkuja automaatkontroll ja alltöövõtjate kontrolli mugavam lahendus

1. augustil 2019 jõuavad riigihangete registri kasutajateni mitmed hankijat ja ettevõtjat abistavad täiendused:

1. Kasutusele võetakse hankepassi (ESPD) laiendatud versioon 2.0. Uus versioon sisaldab viidet direktiivile, riigihangete seadusele, hankija sätestatud tingimusi ja ettevõtja vastuseid struktureeritud kujul. Hanketeate III osas on tingimuste asemel edaspidi viide hankepassile, kus on kõikidest tingimustest ja neile vastamise võimalustest kompaktne ülevaade. Uues versioonis ei pea ettevõtja enam XML failiga ESPD veebiteenuses hankepassi täitma. Ka üle rahvusvahelise piirmäära hangetes moodustab register ettevõtja sisestatud vastustest ESPD formaadis hankepassi nii masinloetavas XML kui inimloetavas PDF vormingus. Kord täidetud hankepassi saab ettevõtja salvestada dokumendipanka või oma arvutisse ja järgnevatel hangetel taaskasutada uue hankepassi eeltäitmiseks. Hankepassi versiooniga 1.0 alustatud hangetes (kuni 31.07.2019) jääb kord senisega samaks - üle rahvusvahelise piirmäära hankes peab ettevõtja hankepassi käima täitmas hankepassi veebiteenuses. Vt ka Hankepassi juhend hankijale 2.0.2 al 1.08.2019 (PDF) ja Hankepassi juhend ettevõtjale 2.0.2 al 1.08.2019 (PDF).

  

2. Eduka pakkuja kontrolli tegevust alustades saab Eesti pakkujate osas teha päringud kõrvaldamise aluste puudumise kohta korraga ja hankija ei pea iga osaleva ettevõtja kohta iga päringut eraldi käivitama. Saadud päringute vastuste alusel kuvab register kontrolli tulemuse vastava tingimuse juurde. Hankija veendub automaatkontrolli tulemite korrektsuses ja märgib tulemid tingimuste juurde, mida päringutega kontrollida ei saa.

3. RHS § 122 kohustab hankijat ehitustööde hankelepingu ja ehitustööde kontsessioonilepingu korral, mille eeldatav maksumus on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab seda, ja objektil hankija otsese järelevalve all osutatavate teenuste hankelepingu korral, mille eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda, nõudma riigihanke alusdokumentides, et hankelepingu sõlminud pakkuja esitaks hankelepingu täitmise alustamise ajaks hankijale selleks ajaks hankelepingu täitmisel osalevate alltöövõtjate andmed. Seadus kohustab hankijat hankelepingu täitmisel kontrollima alltöövõtja suhtes RHS § 95 lõikes 1 nimetatud kõrvaldamise aluseid. Kontrolli mugavamaks teostamiseks lisandub registrisse hanke alusandmetesse tööleht "Alltöövõtjate kontrolli tingimused", kus hankija saab hanke ettevalmistamisel määrata alltöövõtjate suhtes tehtava kontrolli ulatuse ja tingimused. Lepingu täitmise ajal saab peatöövõtja lepingu juurest esitada hankijale kontrollimiseks alltöövõtjaid ja hankija saab esitatud alltöövõtjate osas teha p. 2 kirjeldatud automaatkontrolle.

Uuendustega täiendatud registri kasutusjuhendid on registrist kättesaadavad alates 1.08.2019.

Viimati uuendatud: 11. juuli 2019