2019. aasta riigieelarve

 

Edendame majanduskasvu,
toetame rahvaarvu kasvu,
tugevdame julgeolekut
ja suurendame heaolu.

Loe lähemalt

Tegelikud kasusaajad

Ettevõtted, MTÜd ja sihtasutused
peavad 30. oktoobriks esitama
andmed oma tegelike kasusaajate
kohta.

Loe täpsemalt andmete
esitamise juhisest
(PDF)

Haldusreform 2017

Loe erinevate autorite
kirjutatud analüütiliste
artiklite kogumikku siit (PDF).

Maksuvaba tulu

Maksuvaba tulu arvestus 
2018. aastal. 

Loe siit.

Riigi eelarvestrateegia 2019–2022

 

Edendame majanduskasvu, 
tugevdame Eesti julgeolekut, 
kasvatame rahvaarvu.

Loe lähemalt

Maksukoormuse uuring

Eelinfo 10.–14. detsember

Esmaspäev, 10. detsember

 • Rahandusminister Toomas Tõniste vastab riigikogu liikmete arupärimisele Eesti Energia investeeringute riigieelarvelise rahastamise kohta (453 AP).
 • Rahandusminister Toomas Tõniste ja kantsler Veiko Tali osalevad finantsinspektsiooni nõukogu koosolekul.

 

Teisipäev, 11. detsember

 • Rahandusminister Toomas Tõniste külastab Hiiumaad, kohtudes kohalike ettevõtjate ja omavalitsusjuhtidega.
 • Riigihalduse minister Janek Mäggi külastab Jõhvi valda, kohtudes kohalike omavalitsusjuhtide, ettevõtjate ning riigiametnike klubiga.

 

Kolmapäev, 12. detsember

 • Rahandusminister Toomas Tõniste kohtub Tallinna külastava Paraguay rahandusministri Benigno Lopeziga.
 • Riigihalduse minister Janek Mäggi kohtub Soome suursaadik Timo Kantolaga.
 • Kantsler Veiko Tali ja asekantsler Märten Ross kohtuvad Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) avaliku sektori investeeringute tõhustamise tehnilise abi (PIMA) missiooniga, mida juhib Christiane Roehler IMFi eelarve osakonnast.
 • Kantsler Veiko Tali osaleb töötukassa nõukogu koosolekul.
 • Asekantslerid Kaia Sarnet, Raigo Uukkivi, Dmitri Jegorov ja Märten Ross osalevad valitsuse pikaajalise strateegia „Eesti 2035“ ettevalmistava töörühma „Kestlik riik“ arutelul.

 

Neljapäev, 13. detsember

 • Rahandusminister Toomas Tõniste osaleb riigikogu õiguskomisjoni istungil audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (771 SE) arutelul. Eelnõuga on kavas suurendada finantsvaldkonna väärteokaristusi ja võimaldada põhjendatud juhtudel vara legaalse päritolu tõendamiskoormuse pööramist.
 • Rahandusminister Toomas Tõniste ja riigihalduse minister Janek Mäggi osalevad valitsuse istungil ja valitsuskabineti nõupidamisel.
 • Riigihalduse minister Janek Mäggi ütleb avasõnad Eesti Mälu Instituudi ja Jaan Tõnissoni Seltsi korraldataval Jaan Tõnissoni mälestusüritusel Patarei merekindluses.
 • Asekantsler Raigo Uukkivi viibib Euroopa avaliku halduse koostöövõrgustiku (European Public Administration Network, EUPAN) tippjuhtide kohtumisel 13.–14. detsembril Viinis.
 • Asekantsler Kaia Sarnet osaleb valitsuse pikaajalise strateegia „Eesti 2035“ ettevalmistava töörühma „Kvaliteetne ruum“ arutelul.
 • Asekantsler Märten Ross osaleb maksekeskkonna foorumi kohtumisel Eesti Pangas.  

 

Reede, 14. detsember

 • Rahandusminister Toomas Tõniste osaleb haigekassa nõukogu koosolekul.
 • Rahandusminister Toomas Tõniste annab ühiskonnaõpetuse tunni Jüri gümnaasiumis.
 • Asekantsler Dmitri Jegorov peab ettekande Euroopa Liidu nõukogu eesistumise teemal sisekaitseakadeemia finantskolledži aastakonverentsil riigikogu konverentsisaalis.

Maavalitsuste ülesannete jaotus

Maavalitsused lõpetavad alates 1. jaanuarist 2018 tegevuse ning nende senised ülesanded anti üle riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele. Osa ülesandeid sai endale ka rahandusministeeriumisse loodud regionaalhalduse osakond. Osakonnal on maakondlikud talitused, kus töötavad sõltuvalt maakonnast 3-7 töötajat. Kokku töötab osakonna koosseisus 1. jaanuarist 67 inimest (võrdluseks: maavalitsustes oli 01.01.2017 seisuga kokku 477 töötajat). Regionaalhalduse osakonna põhiülesanneteks on näiteks kohalike omavalitsuste nõustamine, arvamuste andmine maakonda puudutavates valdkondlikes poliitikates, regionaalpoliitika kavandamisel ja väljatöötamises osalemine, maakonnaplaneeringute ja riigi eriplaneeringute koostamise korraldamine ning riigi teenuste osutamise koordineerimine maakonnas (informatsiooni saab ka www.maavalitsus.ee).

Vaata lähemalt maavalitsuste ülesannete jaotust ning uue osakonna töökorraldust siit.

 

Rahandusministeeriumile ekslikult tasutud summad

Kui tasusite summa pangakontole ekslikult või eksisite viitenumbriga, soovite enammakstud summa tagastamist või soovite loobuda toimingust, mille eest riigilõivu tasusite, siis esitage taotlus nõude esitanud asutusele või lõivustatud toimingu osutajale (viitenumbri omanikule).

Lisainfo: 611 3819 või abi.kassa@fin.ee

Loe lähemalt leheküljelt Rahandusministeeriumi pangakontod ja viitenumbrid

Riigi eelarvestrateegia

Riigi eelarvestrateegia 2018–2021 järgi on valitsuse neli suurt eesmärki edendada Eesti majanduskasvu, kasvatada Eesti rahvaarvu, hoida ja tugevdada Eesti julgeolekut ning suurendada ühiskondlikku heaolu ja sidusust. Eelarvestrateegia näeb ette konkreetsemad tegevused ja rahastuse valitsuse eesmärkide saavutamiseks.

Majandus kasvab aastatel 2017–2021 keskmiselt 2,8 protsenti aastas ja riigi maksutulu kasvab keskmiselt 6,5 protsenti aastas. Maksud soodustavad rohkem majanduskasvu: teenimise asemel maksustame rohkem tarbimist ning inimeste sissetulekud ja ostujõud kasvavad. Maksukoormus jääb stabiilselt veidi alla 36 protsendi sisemajanduse koguproduktist.

Haldusreform

Juuli alguses tegi valitsus viimased haldusterritoriaalset reformi puudutavad otsused. Vabatahtlike ja valitsuse algatatud ühinemiste tulemusel jääb Eestis 213 omavalitsusest alles 79 kohalikku omavalitsust ehk 15 linna ja 64 valda. Loe lähemalt.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.