Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Lahendamisel olevad probleemid SAS CPM

1) SAS CPM programmis jagamisreeglite loomine ja muutmine (work around: jagamisreeglid impordi exceli failist)

Veateade: Add Assignment Failed.

2) CPMist mudeli ekspordil moodutub grupeeritud töölehtedega exceli fail. Enne muudatuste sisse viimist vaja grupeerimine maha võtta vt allpolevat juhendit.

LAHENDATUD

1) SAS CPM programmist mudeli eksport exceli faili kasutaja võrgukettale (work around: eksprodi terminalis olevasse faili ja tõsta see enda võrgukettale)

Veateade: External table is not in the expected format.

2) SAS CPM ekspordil ja impordil xlsx formaadist veateade: Microsoft Office driver of version 32 bit may not be registered or installed on this machine. Please contact your system administrator.

3) SAS EG teade progrmmi lehel "Failed to load Studio Tasks"  - juhend kuidas veateadet ei kuvataks asub SAS EG juhendis al lk 18. See oma olemuselt ei ole viga, meil ei ole SAS Studio litsensi.

 

Juhendid on uuendamisel ja võivad muutuda ka juba uuendatud lehekülgedel.

SAS VA on uuendatud  lk 1 - 57

SAS CPM on uuendatud  lk 1- 73

SAS EG on uuendatud lk 1-48