Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

6.6.3 Osaluste soetus ja müük

Uuendatud 01.02.2021


Osaluste soetust planeeritakse väljamineva finantseerimistehinguna kassapõhiselt liigiga 20 eelarve kontol 150. Rahvusvahelistes organisatsioonides osaluse soetamist võib planeerida liigiga 10.

Osaluste müüki planeeritakse müügist laekuva hinnangulise summa ja hinnangulise mõjuvõimu ülemineku aja alusel sissetuleva finantseerimistehinguna liigiga 10 eelarve kontol 150.