You are here

Estonian-Swiss Cooperation Programme

Switzerland supports Estonia and other new EU member states through a cooperation  programme aimed at reducing economic and social disparities within the enlarged European Union. In 2004 Switzerland allocated 1 billion Swiss francs to now 12 new member states. The aid provided to Estonia amounts to around 33 million euros.  The objectives and utilisation conditions are set forth in each country's Framework Agreement.

The Framework Agreement of the cooperation programme was signed on 20th of December 2007 in Bern. In the name of the Estonian Government the Framework Agreement was signed by the Minister of Finance Mr Ivari Padar and in the name of the Swiss Federal Council the Framework Agreement was signed by the president Ms Micheline Calmy-Rey and Ms Doris Leuthard.

The Framework Agreement stipulates that Switzerland will support the economic and social development of Estonia with 39,92 million Swiss francs (about 33 million Euros) in 2007-2012. Additionally, the Framework Agreement also sets out the general conditions and forms of this financial support (projects, programmes, technical assistance fund and special allocations).

For more information contact: Taisi Valdlo, Chief Specialist Foreign Assistance Department
611 3496, taisi.valdlo@fin.ee

 

Rahastatavad projektid


Nr Projekti nimetus Toetuse taotleja
(saaja)
Toetuse summa
(CHF-ides)
Lepingu staatus
(kestus)
1 Meetmed piiride kindlustamiseks – kohtuekspertiisi ja kohtueelse menetluse suutlikkuse tõstmine ennetamaks kuritegevust ja tõstmaks hädaolukordadele reageerimise suutlikkust Justiitsministeerium
(Eesti Kohtuekspertiisi Instituut)
3 474 903,52 Projekt lõpetatud 05.11.2015
2 Looduskatastroofide ärahoidmine ja ohjamine - tuleohutuse suurendamine hooldekodudes ja haiglates Siseministeerium
(Päästeamet)
1 352  453,43 Projekt lõpetatud 23.10.2015
3 Häirekeskuste side- ja infotehnoloogiasüsteemide arendamine Siseministeerium
(Häirekeskus)
1 987 171,64 Projekt lõpetatud 18.09.2015
4 Suutlikkuse suurendamine keskkonnaseire vallas, et vähendada keskkonna saastamist, tõsta elustandardit ja edendada jätkusuutlikku majandusarengut Keskkonnaministeerium
(erinevad asutused)
8 500 000 Leping allkirjastatud 24.11.2011
(~ 4,5 aastat)
5 Energiasäästu suurendamine avalikes hoonetes ning uute ehitusstandardite väljatöötamine Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 6 500 000 Leping allkirjastatud 25.05.2012
(~ 3 aastat)
6 Finantsaruandlus ja auditeerimisstandardid - äriühingute finantsaruandlust reguleeriva ühenduse õigustiku tõhus rakendamine ja jõustamine Rahandusministeerium 1 800 000 Leping allkirjastatud 23.01.2009
(~ 6 aastat)
7 Vanemliku hoolitsuseta lastele tervisliku elukeskkonna loomine - lastekodude ümberkorraldamine Viljandis, Juurus, Saarepeedis ja Elvas Sotsiaalministeerium 5 640 000 Leping allkirjastatud 29.09.2009
(~ 5,5 aastat)
8 Kiirabi ja aktiivravihaiglate erakorraliste meditsiini osakondade liitumiseks ühtse üleriigilise alarmteenistuste sidesüsteemiga vajalike raadioside ja infotehnoloogiavahendite soetamine ning vajalikke IT arendustööde teostamine Sotsiaalministeerium
(Terviseamet)
1 267 423,59 Projekt lõpetatud 23.10.2015
9 Stipendiumifond CRUS - The Rectors' Conference of the Swiss Universities
(erinevad teadlased)
1 973 337 Leping allkirjastatud 15.05.2009
(~ 7 aastat)
10 Vabaühenduste fond Kodanikuühiskonna Sihtkapital
(erinevad MTÜ-d ja sihtasutused)
2 500 000 Leping allkirjastatud 21.03.2011
(~ 4,5 aastat)
11 Projektide ettevalmistamise fond Rahandusministeerium
(kasutajateks erinevate lõpptaotluste ettevalmistajad)
91 271 Projekt lõpetatud 30.01.2012
12 Tehniline abi (vahendid koostööprogrammi administreerimiseks) Rahandusministeerium 85 000 Leping allkirjastatud 15.05.2009
(~ 8,5 aastat)
13 Kohtunike konverents Tartus Rahandusministeerium
(Eesti Kohtunike Ühing)
91 626 Projekt lõpetatud
26.04.2011
14 Automaatne numbrituvastussüsteem avalikel teedel Rahandusministeerium
(Maksu- ja Tolliamet)
460 000 Projekt lõpetatud 10.02.2014
15 Uimastisõltlastest süüdimõistetute ravi ja rehabilitatsioon Justiitsministeerium 950 000 Leping allkirjastatud 03.08.2011
(~ 3,5 aastat)
16 Kõnnirobotite hankimine Sotsiaalministeerium
(SA Tallinna Lastehaigla ja MTÜ Diana Arenduskeskus)
344 341 Projekt lõpetatud
16.11.2011
17 Vahistatute kaugülekuulamine Justiitsministeerium
(Registrite ja Infosüsteemide Keskus)
550 000 Projekt lõpetatud
08.05.2014
18 AFM mikroskoobi hankimine Rahandusministeerium
(Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut)
250 000 Projekt lõpetatud 03.06.2014
    KOKKU 37 920 000  
 

Scholarship Fund


Scholarship fund enabled the application for Doctoral Canditate Fellowship or Post-doc Fellowship in Swiss research institutions. Precursor for the application is an agreement between home institution and host institution. Applications can be submitted through host institution.

Fund  aims at contributing to the reduction of economic and social disparities in the enlarged European Union through fostering the scientific capacities of researchers in New Member States and
promoting sustainable research partnerships between eight new member states(aside from Estonia Lithuania, Latvia, Poland, Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Hungary) and Switzerland.

Scholarhip fund agreement (119.33 KB, PDF) was signed between Estonia and Switzerland on 15th May 2009. The cooperation between Estonian and Swiss scientists is supported with around 1,8 million Swiss francs.

Coordination Body of the Fund is the Rectors' Conference of the Swiss Universities (CRUS) and all decisions on financing are done in Switzerland. Estonia conducts only a formal check of the applications.

Last Estonian application round was with deadline 01. November 2013. List of granted scholarships can be found here (262.44 KB, PDF).

Application form and specific advise on applying can be found of the home page of the coordination body www.sciex.ch.

Monitoring Committee of the Estonian-Swiss Cooperation Programme

Monitoring committee observes the implementation of cooperation programme and advises Ministry of Finance. Committee monitors the compliance of implementation with the Framework Agreement, reviews overall progress of the programme and financial reports, makes recommendations to the Ministry and approves programme annual reports compiled by the Ministry.

Donor representaitves and when needed experts and representatives of other institutions may participate as observers.

Members of the Committee

Kaie Koskaru-Nelk - chairman, Deputy Secretary-General of Ministry of Finance
Kerstin Liiva - vice-chairman, Head of Foreign Assistance Department of Ministry of Finance
Priit Laaniste - Head of Rescue and Crisis Regulation Policy Department of Ministry of Interior (substitue member Tairi Pallas)
Ülle-Triin Enden - Head of Foreign Financing Department of Ministry of Environment (substitue member Maarja Mitt Ülle)
Ülle Leht - Advisor in the Ministry of Justice
Miia Mänd - Head of Department in the Ministry of Economic Affairs and Communications  (substitute member on Mare Uiboupin)
Irja Alakivi - Consultant of Estonian Association of Cities
Kalle Killar - Head of foreign funds of the Finance and Property Management Department of Ministry of Social Affairs (substitue member Tanel Tomson)
Ursula Tubli - Chief Expert of research policy division of Ministry of Education and Research
Ott Kasuri - Executive Director of Association of Estonian Municipalities
Märt Loite - 
Deputy Strategy Director of the Secretary of State

 

Last updated: 16 August 2017