You are here

Rahandusministeerium

Rahandusministeerium on avatud
E-N kell 8.00-17.00 ja 
R 8.00-15.45

Külalised registreeritakse ja lubatakse majja töötaja saatel.  Hoone asub Tallinna kesklinna avalikus tasulises parkimistsoonis, palume sellega autoga tulles arvestada.

 

Tere tulemast!


Rahandusministeerium,

Suur-Ameerika 1,
10122 Tallinn

Telefon:(+372) 611 3558
E-post: info@rahandusministeerium.ee

 

 

Kantsler Veiko Tali võtab kodanikke vastu iga kuu neljandal neljapäeval kell 14.00−17.00. Kohtumise soovist palume eelnevalt teada anda Egle Lokkile e-posti teel (egle.lokk@fin.ee) või telefonil 611 3024 hiljemalt vastuvõtuajale eelneval päeval.

Kliki pildil, et näha suuremalt
 

Osakond

Kontaktid

Otsida saab nime, ametinimetuse, telefoninumbri ja e-posti aadressi järgi.
Rahandusministeerium
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Toomas Tõniste
rahandusminister
rahandusminister 611 3445 toomas.toniste@fin.ee
Janek Mäggi
riigihalduse minister
riigihalduse minister 611 3445 janek.maggi@fin.ee
Keit Pillak
ministri abi
ministri abi 611 3445 keit.pillak@fin.ee
teenistuskoht täitmata
rahandusministri nõunik
rahandusministri nõunik
Aivo Vaske
rahandusministri nõunik
rahandusministri nõunik aivo.vaske@fin.ee
Sirle Rosenfeldt
rahandusministri nõunik
rahandusministri nõunik 611 3452 sirle.rosenfeldt@fin.ee
Risto Kask
riigihalduse ministri nõunik
riigihalduse ministri nõunik 512 5961 risto.kask@fin.ee
Marica Lillemets
riigihalduse ministri nõunik
riigihalduse ministri nõunik 611 3547 marica.lillemets@fin.ee
Epp Remmel
riigihalduse ministri nõunik
riigihalduse ministri nõunik epp.remmel@fin.ee
Veiko Tali
kantsler
kantsler 611 3025 Veiko.Tali@fin.ee
Egle Lokk
kantsleri abi
kantsleri abi 611 3024 egle.lokk@fin.ee
Kaie Koskaru-Nelk
eelarvepoliitika asekantsler
eelarvepoliitika asekantsler 611 3516 kaie.koskaru-nelk@fin.ee
Raigo Uukkivi
halduspoliitika asekantsler
halduspoliitika asekantsler 611 3200 raigo.uukkivi@fin.ee
Kaisa Alto
asekantsleri abi
asekantsleri abi 611 3949 kaisa.alto@fin.ee
Kaia Sarnet
regionaalvaldkonna asekantsler
regionaalvaldkonna asekantsler 611 3163 Kaia.Sarnet@fin.ee
Dmitri Jegorov
maksu- ja tollipoliitika asekantsler
maksu- ja tollipoliitika asekantsler 611 3148 dmitri.jegorov@fin.ee
Angela Valdi
asekantsleri abi
asekantsleri abi 611 3218 Angela.Valdi@fin.ee
Marge Dubrovkin
personalijuht
personalijuht 611 3278 marge.dubrovkin@fin.ee
Kantsleri vastutusvaldkond
Kommunikatsiooniosakond (põhimäärus)

Informeerib avalikkust ministeeriumi tegevusest ning korraldab ministeeriumi ja avalikkuse vahelisi suhteid.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ivi Heldna
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3213 ivi.heldna@fin.ee
Sigrid Laev (teenistussuhe peatatud)
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja sigrid.laev@fin.ee
Kristina Haavala
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3448 kristina.haavala@fin.ee
Karel Hanni
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3119 karel.hanni@fin.ee
Ott Heinapuu
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3035 ott.heinapuu@fin.ee
Kai-Riin Meri
nõunik
nõunik 611 3094 kai-riin.meri@fin.ee
Siiri Suutre
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3114 siiri.suutre@fin.ee
Finantspoliitika ja välissuhted
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
teenistuskoht täitmata
finantspoliitika ja välissuhete asekantsler
finantspoliitika ja välissuhete asekantsler
Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond (põhimäärus)

Koordineerib ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja rahvusvahelises koostöös osalemisel.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Andres Kuningas
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3759 andres.kuningas@fin.ee
Kristiina Abel
nõunik
nõunik 611 3406 kristiina.abel@fin.ee
Riina Laigo
nõunik
nõunik 611 3500 riina.laigo@fin.ee
Sirje Rank
nõunik
nõunik 611 3610 sirje.rank@fin.ee
Triin Ruus (teenistussuhe peatatud)
nõunik
nõunik triin.ruus@fin.ee
Andrus Säälik
nõunik
nõunik Andrus.Saalik@fin.ee
Madis Üürike
koordinaator
koordinaator 611 3618 madis.yyrike@fin.ee
teenistuskoht täitmata
nõunik
nõunik
teenistuskoht täitmata
nõunik
nõunik
teenistuskoht täitmata
nõunik
nõunik
Ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond (põhimäärus)

Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid ja koordineerib nende rakendamist raamatupidamise, audiitortegevuse, hasartmängude korraldamise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas; korraldab sise- ja vandeaudiitorite ja vandeaudiitorite ühingute üle järelevalve teostamist; koordineerib siseaudiitori kutsetegevuse korraldamist täidesaatva riigivõimu asutustes.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Toomas Vapper
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3433 toomas.vapper@fin.ee
Ülle Eelmaa
jurist
jurist 611 3016 ylle.eelmaa@fin.ee
Taavi Köhler
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3743 taavi.kohler@fin.ee
Sören Meius
nõunik
nõunik 611 3630 soren.meius@fin.ee
Taivo Põrk
jurist
jurist 611 3585 taivo.pork@fin.ee
Mirjam Suurekivi
nõunik
nõunik mirjam.suurekivi@fin.ee
Marika Taal
nõunik
nõunik 611 3765 marika.taal@fin.ee
Mirel Vaidlo
nõunik
nõunik 611 3291 mirel.vaidlo@fin.ee
Finantsturgude poliitika osakond (põhimäärus)

Töötab välja poliitikat ja valmistab ette õigusaktide eelnõusid ning koordineerib nende rakendamist panganduse, väärtpaberituru, investeerimisfondide, investeerimis- ja muude finantsteenuste, samuti finantsstabiilsuse ja finantsjärelevalve korralduse ning finantsturgude ja seotud taristute toimimise valdkonnas.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Thomas Auväärt
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3633 Thomas.Auvaart@fin.ee
Janika Aben
peaspetsialist
peaspetsialist janika.aben@fin.ee
Ardo-Heiki Ingar
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3211 Ardo-Heiki.Ingar@fin.ee
Helen Korju-Kuul
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3681 helen.korju-kuul@fin.ee
Valner Lille
nõunik
nõunik 611 3552 Valner.Lille@fin.ee
Kadri Martin (teenistussuhe peatatud)
nõunik
nõunik kadri.martin@riigikantselei.ee
Kadri Siibak
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3718 kadri.siibak@fin.ee
Paula Soontaga
jurist
jurist 611 3502 paula.soontaga@fin.ee
Kindlustuspoliitika osakond (põhimäärus)

Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid ning koordineerib nende rakendamist kindlustuse, kogumispensionide ning teiste finantsteenustega seotud sotsiaalkindlustuse liikide valdkonnas.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Siiri Tõniste
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3487 Siiri.Toniste@fin.ee
Kertu Fedotov
nõunik
nõunik 611 3048 Kertu.Fedotov@fin.ee
Liisi Kirch
peaspetsialist
peaspetsialist liisi.kirch@fin.ee
Kristiina Kubja
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3658 Kristiina.Kubja@fin.ee
Andres Lehtmets (teenistussuhe peatatud)
jurist
jurist andres.lehtmets@fin.ee
Linda Lelumees
jurist
jurist 611 3550 linda.lelumees@fin.ee
Tõnu Lillelaid
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3786 Tonu.Lillelaid@fin.ee
Anu Olvik
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3726 anu.olvik@fin.ee
Riigikassa osakond (põhimäärus)

Teostab riigieelarve kassalist teenindamist, korraldab riigi rahavoogude juhtimist, riigi raha paigutamist, riigile võõrvahendite kaasamist võlakirjaemissioonide korraldamise, laenude võtmise või muude tehingutega, seaduse alusel teiste isikute raha hoidmist ning paigutamist, laenude väljaandmist ja järelevalvet väljastatud laenude ja riigigarantiidega seotud lepingutest tulenevate laenusaajate ning riigimaa ja -vara erastamise lepingute täitmise üle.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tarmo Ibrus
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3302 Tarmo.Ibrus@fin.ee
Marge Kaljas
nõunik osakonnajuhataja ülesannetes
nõunik osakonnajuhataja ülesannetes 611 3817 Marge.Kaljas@fin.ee
Kaja Kannerma
nõunik
nõunik 611 3899 kaja.kannerma@fin.ee
Katrin Luts
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3028 Katrin.Luts@fin.ee
Margus Maidla
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3034 margus.maidla@fin.ee
Reet Männiste
juhtivspetsialist
juhtivspetsialist 611 3803 Reet.Manniste@fin.ee
Eve Martinson
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3819 Eve.Martinson@fin.ee
Ester Olop
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3806 Ester.Olop@fin.ee
Marika Sammul
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3815 Marika.Sammul@fin.ee
Riina Viiner
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3821 Riina.Viiner@fin.ee
Merle Wilkinson
nõunik
nõunik merle.wilkinson@fin.ee
Aive Zirk
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3864 Aive.Zirk@fin.ee
teenistuskoht täitmata
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja
Maksu- ja tollipoliitika
Maksupoliitika osakond (põhimäärus)

Töötab välja otseste maksude, riikidevaheliste maksulepingute, riigilõivude ja kohalike maksude ning maksukorralduse ja maksukeskkonna alast poliitikat, valmistab ette selle valdkonna õigusaktide eelnõusid ja riikidevahelisi maksulepinguid ning koordineerib nende rakendamist.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Lemmi Oro
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3344 Lemmi.Oro@fin.ee
Margit Aav
nõunik
nõunik 611 3160 Margit.Aav@fin.ee
Kairi Ani (teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
peaspetsialist Kairi.Ani@fin.ee
Inger Greenbaum
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3071 inger.greenbaum@fin.ee
Tiina Hansson
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3039 Tiina.Hansson@fin.ee
Elo Haugas (teenistussuhe peatatud)
nõunik
nõunik Elo.Haugas@fin.ee
Taavi Juul
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3219 taavi.juul@fin.ee
Inga Klauson
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3066 inga.klauson@fin.ee
Helena Kullamaa
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3149 helena.kullamaa@fin.ee
Elo Madiste
peaspetsialist
peaspetsialist elo.madiste@fin.ee
Helen Pahapill
nõunik
nõunik Helen.Pahapill@fin.ee
Jelena Reiman
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3402 Jelena.Reiman@fin.ee
Kairi Sudakov
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3068 kairi.sudakov@fin.ee
Kersti Sügis
peaspetsialist
peaspetsialist kersti.sygis@fin.ee
Anneli Valgma
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3289 Anneli.Valgma@fin.ee
teenistuskoht täitmata
peaspetsialist
peaspetsialist
Tolli-ja aktsiisipoliitika osakond (põhimäärus)

Töötab välja tollipoliitikat ning aktsiiside, käibemaksu, energiatoodete-, hasartmängu- ja pakendimaksude ning muude kaudsete maksude alast poliitikat, valmistab ette nende valdkondade õigusaktide eelnõusid ja koordineerib nende rakendamist.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Marek Uusküla
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3471 Marek.Uuskyla@fin.ee
Velda Buldas
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3622 velda.buldas@fin.ee
Piret Elenurm
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3293 Piret.Elenurm@fin.ee
Eve-Ly Kübard
nõunik
nõunik 611 3065 Eve-Ly.Kybard@fin.ee
Aet Külasalu
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3029 Aet.Kylasalu@fin.ee
Lauri Lelumees
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3059 Lauri.Lelumees@fin.ee
Kristo Madrus
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3070 kristo.madrus@fin.ee
Maret Mets
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3214 maret.mets@fin.ee
Sirje Pulk
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3019 sirje.pulk@fin.ee
Gea Raissar
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3209 gea.raissar@fin.ee
Kaire Taar (teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
peaspetsialist Kaire.Taar@fin.ee
Heidi Vessel
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3651 Heidi.Vessel@fin.ee
Halduspoliitika
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond (põhimäärus)

Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid ja koordineerib riigiasutuste tegevust riigi haldusorganisatsiooni korralduse, avaliku teenistuse arendamise, riigi personalijuhtimise ning riikliku statistika valdkonnas.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Marlen Piskunov (teenistussuhe peatatud)
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja marlen.piskunov@fin.ee
Birgit Hänilane
analüütik
analüütik 611 3518 birgit.hanilane@fin.ee
Riin Kobin
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3008 riin.kobin@fin.ee
Anna Laido
nõunik
nõunik 611 3087 anna.laido@fin.ee
Riina Maat
nõunik
nõunik 611 3045 riina.maat@fin.ee
Kaidi Meristo
nõunik
nõunik 611 3303 Kaidi.Meristo@fin.ee
Dmitri Moskovtsev
projektijuht
projektijuht 611 3175 dmitri.moskovtsev@fin.ee
Nele Nõu
nõunik
nõunik 611 3155 nele.nou@fin.ee
Keir Pool
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3483 keir.pool@fin.ee
Raido Roop
osakonnajuhataja asetäitja osakonnajuhataja ülesannetes
osakonnajuhataja asetäitja osakonnajuhataja ülesannetes 611 3601 raido.roop@fin.ee
Mari-Liis Suurpalu
nõunik
nõunik 611 3153 mari-liis.suurpalu@fin.ee
Astrid-Helena Teär
nõunik
nõunik 611 3761 astrid-helena.tear@fin.ee
Jaanika Tiido
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3607 jaanika.tiido@fin.ee
teenistuskoht täitmata
peaspetsialist
peaspetsialist
Riigihangete ja riigiabi osakond (põhimäärus)

Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid, nõustab isikuid ja asutusi, koordineerib riigiasutuste tegevust riigihangete ja riigiabi valdkonnas;  korraldab e-riigihangete keskkonna ning riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri tegevust; teostab riigihangete korraldamise üle riiklikku järelevalvet; kohaldab riigihangete seaduses sätestatud korras ja ulatuses riiklikku sundi ning on riigihangete seaduses sätestatud juhtudel väärtegude kohtuväliseks menetlejaks.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kristel Mesilane (teenistussuhe peatatud)
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja kristel.mesilane@fin.ee
Anastassia Amel
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3220 anastassia.amel@fin.ee
Mihhail Antonov
jurist
jurist 611 3468 mihhail.antonov@fin.ee
Madli Juhani
jurist
jurist 611 3931 madli.juhani@fin.ee
Maris Kalda
juhtivspetsialist
juhtivspetsialist 611 3525 Maris.Kalda@fin.ee
Evelin Karindi-Kask
nõunik
nõunik 611 3501 Evelin.Karindi-Kask@fin.ee
Kertu Kuiv (teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
peaspetsialist kertu.kuiv@fin.ee
Toomas Laigna
juhtivspetsialist
juhtivspetsialist 611 3693 toomas.laigna@fin.ee
Karoli Niilus
nõunik
nõunik 611 3754 Karoli.Niilus@fin.ee
Triin Paljak
jurist
jurist 611 3267 triin.paljak@fin.ee
Marit Piirisaar
jurist
jurist 611 3033 marit.piirisaar@fin.ee
Estella Põllu
osakonnajuhataja asetäitja osakonnajuhataja ülesannetes
osakonnajuhataja asetäitja osakonnajuhataja ülesannetes 611 3435 estella.pollu@fin.ee
Teele Raja
juhtivspetsialist
juhtivspetsialist 611 3701 teele.raja@fin.ee
Ljudmila Sokolnikova
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3360 Ljudmilla.Sokolnikova@fin.ee
Kaire Sokolov
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3703 kaire.sokolov@fin.ee
Mario Sõrm
nõunik
nõunik 611 3144 mario.sorm@fin.ee
Maarika Tork
nõunik
nõunik 611 3494 Maarika.Tork@fin.ee
teenistuskoht täitmata
jurist
jurist
Riigivara osakond (põhimäärus)

Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid, nõustab ja koordineerib riigiasutuste tegevust riigivara valitsemise ja omandireformi valdkonnas; korraldab riigi kinnisvara arvestust ja riigi huvide kaitset riigi osalusega eraõiguslikes ja avalik-õiguslikes juriidilistes isikutes; töötab välja riigi kinnisvarapoliitikat ja koordineerib selle rakendamist.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kaie Karniol
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3532 Kaie.Karniol@fin.ee
Uku Hänni
nõunik
nõunik 611 3439 Uku.Hanni@fin.ee
Veronika Ilsjan
nõunik
nõunik 611 3266 Veronika.Ilsjan@fin.ee
Lennart Lepik
analüütik
analüütik 611 3041 lennart.lepik@fin.ee
Vilve Mäger (teenistussuhe peatatud)
analüütik
analüütik vilve.mager@fin.ee
Eve Murumaa
analüütik
analüütik 611 3561 eve.murumaa@fin.ee
Helje Päivil
jurist
jurist 611 3498 helje.paivil@fin.ee
Tarmo Porgand
osakonnajuhataja asetäitja
osakonnajuhataja asetäitja 611 3485 Tarmo.Porgand@fin.ee
Kaupo Raag
juhtivanalüütik
juhtivanalüütik 611 3538 kaupo.raag@fin.ee
Annike Riibe
juhtivspetsialist
juhtivspetsialist 611 3694 annike.riibe@fin.ee
Katrin Solvak
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3046 Katrin.Solvak@fin.ee
Janno Veskimets
analüütik
analüütik 611 3012 janno.veskimets@fin.ee
Kalle Viks
analüütik
analüütik 611 3404 kalle.viks@fin.ee
Tõnis Virovere
analüütik
analüütik 611 3509 tonis.virovere@fin.ee
Regionaalvaldkond
Regionaalhalduspoliitika osakond (põhimäärus)

Osakonna põhiülesanded on riigi kohaliku omavalitsuse, regionaalhalduse ja Eesti kohanimede ametliku korralduse ja kasutamise poliitika analüüsimine, kavandamine ning koordineerimine.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Mart Uusjärv
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3081 Mart.Uusjarv@fin.ee
Kersten Kattai
nõunik
nõunik 5680 5097 kersten.kattai@fin.ee
Martin Kulp
õigusnõunik
õigusnõunik 611 3097 Martin.Kulp@fin.ee
Kaie Küngas
nõunik
nõunik 611 3080 Kaie.Kyngas@fin.ee
Olivia Taluste
õigusnõunik
õigusnõunik 611 3092 Olivia.Taluste@fin.ee
Timo Torm
nõunik
nõunik 611 3037 timo.torm@fin.ee
Sulev Valner
nõunik
nõunik 5307 9322 Sulev.Valner@fin.ee
Ave Viks
nõunik
nõunik Ave.Viks@fin.ee
teenistuskoht täitmata
nõunik
nõunik
teenistuskoht täitmata
nõunik
nõunik
teenistuskoht täitmata
õigusnõunik
õigusnõunik
Regionaalarengu osakond (põhimäärus)

Osakonna põhiülesanne on regionaalarengu ja -poliitika kavandamine ja koordineerimine, sh Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa naabruspoliitika piiriülese koostöö kavandamine ja koordineerimine, regionaalarengule suunatud toetusmeetmete väljatöötamine ja nende rakendamise korraldamine ning regionaalvaldkonna õigusaktide väljatöötamine.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Priidu Ristkok
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3085 priidu.ristkok@fin.ee
Kadri Jushkin
nõunik
nõunik 611 3109 Kadri.Jushkin@fin.ee
Regionaalpoliitika talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kaire Ööbik
talituse juhataja
talituse juhataja 611 3098 Kaire.oobik@fin.ee
Andres Heldring
nõunik
nõunik 611 3106 andres.heldring@fin.ee
Tarmo Kivi
nõunik
nõunik 611 3104 tarmo.kivi@fin.ee
Maarja Mänd
nõunik
nõunik 611 3100 maarja.mand@fin.ee
Katrin Orgusaar
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3105 Katrin.Orgusaar@fin.ee
Liis Palumets (teenistussuhe peatatud)
nõunik
nõunik Liis.Palumets@fin.ee
Eedi Sepp
nõunik
nõunik 611 3101 Eedi.Sepp@fin.ee
Tea Treufeldt
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3225 tea.treufeldt@fin.ee
Natalja Zinovjeva
nõunik
nõunik 611 3043 Natalja.Zinovjeva@fin.ee
Euroopa territoriaalse koostöö talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Margarita Golovko
talituse juhataja
talituse juhataja 611 3107 margarita.golovko@fin.ee
Julia Kirsima
nõunik
nõunik 611 3110 julia.kirsima@fin.ee
Hannes Nagel
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3112 hannes.nagel@fin.ee
Riina Nurmsaar
nõunik
nõunik 611 3108 Riina.Nurmsaar@fin.ee
Planeeringute osakond (põhimäärus)

Osakonna põhiülesanded on koordineerida üleriigilist planeerimisalast tegevust, korraldada üleriigilise planeeringu, merealade ja nendega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi planeerimiseks üleriigilise planeeringu teemaplaneeringu ning riigi eriplaneeringu koostamist, valmistada ette maakonnaplaneeringute heakskiitmise või heakskiitmata jätmise otsuste eelnõud ja teostada maakonnaplaneeringute üle järelevalvet, korraldada üldplaneeringute ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute koostamisel tekkinud eriarvamuste lahendamist, valmistada ette ruumilise planeerimise alaste õigusaktide eelnõusid ja strateegilisi dokumente ning töötada välja juhendeid ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste kujundamiseks.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Katri-Liis Ennok
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja Katri-Liis.Ennok@fin.ee
Eleri Kautlenbach
nõunik
nõunik 611 3228 eleri.kautlenbach@fin.ee
Triin Lepland
nõunik
nõunik 452 0521 triin.lepland@fin.ee
Andres Levald
nõunik
nõunik 611 3125 Andres.Levald@fin.ee
Merje Muiso
nõunik
nõunik 611 3126 Merje.Muiso@fin.ee
Tiit Oidjärv
osakonnajuhataja asetäitja
osakonnajuhataja asetäitja 611 3151 Tiit.Oidjarv@fin.ee
Merlin Rehema
projektijuht
projektijuht merlin.rehema@fin.ee
Külli Siim
nõunik
nõunik 611 3129 Kylli.Siim@fin.ee
Jaan Urb
projektijuht
projektijuht jaan.urb@fin.ee
teenistuskoht täitmata
geoinfosüsteemi spetsialist
geoinfosüsteemi spetsialist
Regionaalhalduse osakond (põhimäärus)
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Väino Tõemets
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 715 5800 Vaino.Toemets@fin.ee
Harju talitus

(Suur-Ameerika 1, Tallinn, Harjumaa 10122)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Leevi Laever
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5801 leevi.laever@fin.ee
Kaur Kaasik-Aaslav
kohalike omavalitsuste nõunik
kohalike omavalitsuste nõunik 611 3078 Kaur.Kaasik-Aaslav@fin.ee
Loona Kangur
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5803 loona.kangur@fin.ee
Heddy Klasen
riigi eriplaneeringute koostamise nõunik
riigi eriplaneeringute koostamise nõunik 611 3233 heddy.klasen@fin.ee
Helen Madison
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5802 helen.madison@fin.ee
Kersti Möldre
arhivaar
arhivaar 715 5888 kersti.moldre@fin.ee
Alan Rood
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5805 alan.rood@fin.ee
Hille Tarvis
arhivaar
arhivaar hille.tarvis@fin.ee
Meeli Vaarik
peaspetsialist (omandireform)
peaspetsialist (omandireform) 715 5804 meeli.vaarik@fin.ee
teenistuskoht täitmata
riigi infotöötaja
riigi infotöötaja
Hiiu talitus

(Leigri väljak 5, Kärdla, Hiiumaa, 92401)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ants Orav
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5810 ants.orav@fin.ee
Heidi Kõmmus
arhivaar
arhivaar 715 5811 heidi.kommus@fin.ee
Urve Pill
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5809 urve.pill@fin.ee
teenistuskoht täitmata
riigi infotöötaja
riigi infotöötaja
Ida-Viru talitus

(Keskväljak 1, Jõhvi, Ida-Virumaa, 41594)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tiit Salvan
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5817 tiit.salvan@fin.ee
Kristina Hudilainen
arhivaar
arhivaar 715 5816 kristina.hudilainen@fin.ee
Evelyn Staub
arhivaar
arhivaar 715 5814 evelyn.staub@fin.ee
Inne Toome
arhivaar
arhivaar 715 5815 inne.toome@fin.ee
Tiit Toos
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5813 tiit.toos@fin.ee
teenistuskoht täitmata
riigi infotöötaja
riigi infotöötaja
Järva talitus

(Rüütli 25, Paide linn, Järvamaa, 75713)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Aivo Toomistu
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5840 aivo.toomistu@fin.ee
Rainer Eidemiller
kohalike omavalitsuste nõunik
kohalike omavalitsuste nõunik 5558 8546 rainer.eidemiller@fin.ee
Anne Karjus
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5895 anna.karjus@fin.ee
Ülle Reisman
arhivaar
arhivaar 715 5839 ulle.reisman@fin.ee
Eret Tischler
arhivaar
arhivaar 715 5838 eret.tischler@fin.ee
teenistuskoht täitmata
riigi infotöötaja
riigi infotöötaja
Jõgeva talitus

(Suur 3, Jõgeva linn, Jõgevamaa, 48306)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Taivo Tali
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5830 taivo.tali@fin.ee
Agnes Lihtsa (teenistussuhe peatatud)
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist agnes.lihtsa@fin.ee
Janika Merisalu
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5823 janika.merisalu@fin.ee
Ülle Sõrmus
arhivaar
arhivaar 715 5825 ulle.sormus@fin.ee
teenistuskoht täitmata
riigi infotöötaja
riigi infotöötaja
Lääne talitus

(Lahe tn 8,  Haapsalu linn, Läänemaa, 90503)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Neeme Suur
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5849 neeme.suur@fin.ee
Kristel Jupits
kohalike omavalitsuste nõunik
kohalike omavalitsuste nõunik 715 5845 kristel.jupits@fin.ee
Grete Kindel
regionaalplaneerimise nõunik
regionaalplaneerimise nõunik 715 5844 grete.kindel@fin.ee
Lilia Norkin
arhivaar
arhivaar 715 5846 lilia.norkin@fin.ee
teenistuskoht täitmata
riigi infotöötaja
riigi infotöötaja
Lääne-Viru talitus

(F. R. Kreutzwaldi 5, Rakvere linn, Lääne-Virumaa, 44314)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tarmo Mikkal
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5850 tarmo.mikkal@fin.ee
Riina Aas
arhivaar
arhivaar 715 5853 riina.aas@fin.ee
Jaan Kangur
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5851 jaan.kangur@fin.ee
Margit Mitt
kohalike omavalitsuste nõunik
kohalike omavalitsuste nõunik 715 5854 margit.mitt@fin.ee
Liina Raudsepp
arhivaar
arhivaar 715 5852 liina.raudsepp@fin.ee
teenistuskoht täitmata
riigi infotöötaja
riigi infotöötaja
Pärnu talitus

(Akadeemia 2, Pärnu, Pärnumaa, 80088)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kalev Kaljuste
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5869 kalev.kaljuste@fin.ee
Urmas Kase
maakondliku arendustegevuse nõunik
maakondliku arendustegevuse nõunik 715 5867 urmas.kase@fin.ee
Tiiu Pärn
planeeringute järelevalve nõunik
planeeringute järelevalve nõunik 715 5866 tiiu.parn@fin.ee
Raine Viitas
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5865 raine.viitas@fin.ee
teenistuskoht täitmata
riigi infotöötaja
riigi infotöötaja
Põlva talitus

(Kesk 20, Põlva, Põlvamaa, 63308)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Raul Tohv
talitusejuhataja
talitusejuhataja 508 6750 raul.tohv@fin.ee
Marika Saks
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5862 marika.saks@fin.ee
Merike Tamme
arhivaar
arhivaar 715 5861 merike.tamme@fin.ee
teenistuskoht täitmata
riigi infotöötaja
riigi infotöötaja
Rapla talitus

(Tallinna mnt 14, Rapla linn, Raplamaa, 79513)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Andrus Saare
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5870 andrus.saare@fin.ee
Aire Müürsepp
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5872 aire.myyrsepp@fin.ee
teenistuskoht täitmata
riigi infotöötaja
riigi infotöötaja
Saare talitus

(Lossi 1, Kuressaare, Saaremaa, 93819)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jaan Leivategija
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5875 jaan.leivategija@fin.ee
Piret Kivi
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5871 piret.kivi@fin.ee
Tea Rauk
arhivaar
arhivaar 715 5876 tea.rauk@fin.ee
Inge Välbe
arhivaar
arhivaar 715 5877 inge.valbe@fin.ee
teenistuskoht täitmata
kohalike omavalitsuste nõunik
kohalike omavalitsuste nõunik
teenistuskoht täitmata
riigi infotöötaja
riigi infotöötaja
Tartu talitus

(Riia tn 15, Tartu, Tartumaa, 51010)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jaan Õunapuu
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5880 jaan.ounapuu@fin.ee
Margus Hendrikson
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5885 margus.hendrikson@fin.ee
Peep Männiksaar
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5881 peep.manniksaar@fin.ee
Anne Nisu
arhivaar
arhivaar 611 3222 anne.nisu@fin.ee
Ene Pill
arhivaar
arhivaar 715 5882 ene.pill@fin.ee
Annela Samarüütel
arhivaar
arhivaar 715 5883 annela.samaryytel@fin.ee
Hille Sess
arhivaar
arhivaar 715 5884 hille.sess@fin.ee
Tuuli Veersalu
ruumilise planeerimise analüütik
ruumilise planeerimise analüütik tuuli.veersalu@fin.ee
Valga talitus

(Kesk 12, Valga linn, Valgamaa, 68203)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tõnis Lass
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5890 tonis.lass@fin.ee
Kaire Jaanus
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5887 kaire.jaanus@fin.ee
Reimo Mändla
arhivaar
arhivaar 715 5812 reimo.mandla@fin.ee
teenistuskoht täitmata
riigi infotöötaja
riigi infotöötaja
Viljandi talitus

(Vabaduse plats 2, Viljandi linn, Viljandimaa, 71020)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Erich Palm
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5891 erich.palm@fin.ee
Tiia Kallas
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5892 tiia.kallas@fin.ee
Halja Viies
arhivaar
arhivaar 715 5893 halja.viies@fin.ee
Asta Viitak
arhivaar
arhivaar 715 5894 asta.viitak@fin.ee
teenistuskoht täitmata
riigi infotöötaja
riigi infotöötaja
Võru talitus

(Jüri 12, Võru linn, Võrumaa, 65620)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Toomas Piirmann
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5831 toomas.piirmann@fin.ee
Eveli Kuklane
kohalike omavalitsuste nõunik
kohalike omavalitsuste nõunik 715 5832 eveli.kuklane@fin.ee
Ülle Luuk
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5835 ylle.luuk@fin.ee
Liivi Mühlmann
arhivaar
arhivaar 715 5834 liivi.myhlmann@fin.ee
Siiri Sokk
peaspetsialist (omandireform)
peaspetsialist (omandireform) 715 5833 siiri.sokk@fin.ee
teenistuskoht täitmata
riigi infotöötaja
riigi infotöötaja
Eelarvepoliitika
Fiskaalpoliitika osakond (põhimäärus)

Valmistab ette valitsuse makromajandus- ja fiskaalpoliitilisi otsuseid, Eesti seisukohti osalemiseks Euroopa Liidu majandus- ja eelarvepoliitikate koordineerimise ja Euroopa Liidu eelarve protsessis ning koostab strateegiadokumente, sealhulgas riigi eelarvestrateegiat ja stabiilsusprogrammi.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Sven Kirsipuu
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3515 sven.kirsipuu@fin.ee
Madis Aben
analüütik
analüütik 611 3506 madis.aben@fin.ee
Irina Bõtškova
analüütik
analüütik 611 3432 Irina.Botskova@fin.ee
Risto Kaarna
juhtivanalüütik
juhtivanalüütik 611 3416 risto.kaarna@fin.ee
Rait Kiveste
analüütik
analüütik 611 3231 rait.kiveste@fin.ee
Kadri Klaos
analüütik
analüütik 611 3705 kadri.klaos@fin.ee
Karin Kondor-Tabun (teenistussuhe peatatud)
analüütik
analüütik karin.kondor-tabun@fin.ee
Mari Lahtmets
nõunik
nõunik 611 3520 mari.lahtmets@fin.ee
Merliin Laos (teenistussuhe peatatud)
analüütik
analüütik merliin.laos@fin.ee
Erki Lõhmuste
osakonnajuhataja asetäitja
osakonnajuhataja asetäitja 611 3493 Erki.Lohmuste@fin.ee
Erik Marksoo
analüütik
analüütik Erik.Marksoo@fin.ee
Pille Pruunsild
osakonnajuhataja asetäitja
osakonnajuhataja asetäitja 611 3013 pille.pruunsild@fin.ee
Kristjan Pungas
analüütik
analüütik 611 3284 Kristjan.Pungas@fin.ee
Tanel Steinberg
nõunik
nõunik 611 3519 Tanel.Steinberg@fin.ee
Margus Täht
analüütik
analüütik 611 3351 Margus.Taht@fin.ee
Miko Tammik
juhtivanalüütik
juhtivanalüütik 611 3055 miko.tammik@fin.ee
Margus Tuvikene
analüütik
analüütik 611 3221 margus.tuvikene@fin.ee
Signe Viimsalu
nõunik
nõunik 611 3898 signe.viimsalu@fin.ee
teenistuskoht täitmata
nõunik
nõunik
kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakond (põhimäärus)

Töötab välja kohalike omavalitsuste finantseerimise ja finantsjuhtimise põhimõtted ning poliitika, valmistab ette õigusaktide eelnõud, koordineerib nende rakendamist ning tegeleb kohalike omavalitsuste eelarvepoliitika analüüsiga.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Sulev Liivik
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3417 Sulev.Liivik@fin.ee
Andrus Jõgi
nõunik
nõunik 611 3434 Andrus.Jogi@fin.ee
Mari Kalma
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3608 mari.kalma@fin.ee
Kersti Sannik
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3654 Kersti.Sannik@fin.ee
Riigieelarve osakond (põhimäärus)

Annab hinnanguid strateegilistele arengukavadele, õigusaktide eelnõudele ja riigieelarve kulutaotlustele; korraldab riigieelarve koostamist, seirab riigi ressursside kasutamist ja hindab selle tulemust; koordineerib ja korraldab strateegilist planeerimist riigis ning sellega seonduvaid arendusi, osaleb valitsussektori arengu prognooside ning majandus- ja eelarvepoliitiliste ülevaadete koostamisel.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Janne Kendla (teenistussuhe peatatud)
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja janne.kendla@fin.ee
Marianne Paas
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3414 marianne.paas@fin.ee
Anu Altermann
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3020 anu.altermann@fin.ee
Teele Annus
nõunik
nõunik 611 3955 teele.annus@fin.ee
Guido Grünberg
nõunik
nõunik 611 3957 guido.grunberg@fin.ee
Virve-Hella Haavam
spetsialist
spetsialist 611 3031 virve-hella.haavam@fin.ee
Rando Härginen
osakonnajuhataja asetäitja strateegilise planeerimise ja eelarvestamise alal
osakonnajuhataja asetäitja strateegilise planeerimise ja eelarvestamise alal 611 3397 rando.harginen@fin.ee
Maari Helilaid
osakonnajuhataja asetäitja seire ja mõjude hindamise alal
osakonnajuhataja asetäitja seire ja mõjude hindamise alal 611 3361 maari.helilaid@fin.ee
Kristi Jõesaar
Eesti 2035 kommunikatsioonijuht
Eesti 2035 kommunikatsioonijuht 611 3208 kristi.joesaar@fin.ee
Kairi Jürgenson
nõunik
nõunik 611 3021 kairi.jyrgenson@fin.ee
Dirgis Kaarlõp
nõunik
nõunik 611 3058 dirgis.kaarlop@fin.ee
Tom Kagovere
nõunik
nõunik 611 3193 tom.kagovere@fin.ee
Üllar Kaljumäe
nõunik
nõunik 611 3015 yllar.kaljumae@fin.ee
Rando Kängsepp
nõunik
nõunik 611 3628 rando.kangsepp@fin.ee
Kristina Kapajeva
nõunik
nõunik 611 3952 kristina.kapajeva@fin.ee
Kristi Karula
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3251 kristi.karula@fin.ee
Jaanus Karv
nõunik
nõunik 611 3625 jaanus.karv@fin.ee
Silja Kask
nõunik
nõunik 611 3756 Silja.Kask@fin.ee
Anti Kingsepp
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3540 Anti.Kingsepp@fin.ee
Kärt Kivirand (teenistussuhe peatatud)
nõunik
nõunik kart.kivirand@fin.ee
Pille Koiduste
nõunik
nõunik 611 3543 pille.koiduste@fin.ee
Alina Kutšerova
nõunik
nõunik 611 3038 alina.kutserova@fin.ee
Kaido Kütt
süsteemianalüütik
süsteemianalüütik 611 3042 kaido.kytt@fin.ee
Olga Kuvatova
nõunik
nõunik 611 3005 olga.kuvatova@fin.ee
Eneken Lipp
nõunik
nõunik 611 3190 eneken.lipp@fin.ee
Ly Looga (teenistussuhe peatatud)
nõunik
nõunik ly.looga@fin.ee
Erika Meejärv
nõunik
nõunik 611 3480 erika.meejarv@fin.ee
Ingrid Niid
nõunik
nõunik 611 3095 ingrid.niid@fin.ee
Kairi Nisamedtinov
nõunik
nõunik 611 3096 kairi.nisamedtinov@fin.ee
Joonas Pärenson
nõunik
nõunik 611 3723 joonas.parenson@fin.ee
Andres Paris
ekspert
ekspert 611 3665 Andres.Paris@fin.ee
Elo Piksarv
nõunik
nõunik 611 3738 elo.piksarv@fin.ee
Sille Preimer
nõunik
nõunik 611 3062 sille.preimer@fin.ee
Raiko Puustusmaa
nõunik
nõunik 611 3056 raiko.puustusmaa@fin.ee
Karin Reiska
nõunik
nõunik 611 3612 Karin.Reiska@fin.ee
Virve Rohtla
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3419 Virve.Rohtla@fin.ee
Tanel Ross
nõunik
nõunik 611 3189 tanel.ross@fin.ee
Katri Seier
nõunik
nõunik katri.seier@fin.ee
Olavi Seisonen
nõunik
nõunik 611 3088 olavi.seisonen@fin.ee
Merlin Sepp
nõunik
nõunik 611 3527 merlin.sepp@fin.ee
Helina Tali
peaspetsialist
peaspetsialist Helina.Tali@fin.ee
Kadri Tali
nõunik
nõunik 611 3083 kadri.tali@mfa.ee
Susann Tamm
nõunik
nõunik 611 3410 susann.tamm@fin.ee
Karl-Erik Tender (teenistussuhe peatatud)
osakonnajuhataja asetäitja
osakonnajuhataja asetäitja karl-erik.tender@fin.ee
Anneli Terep
nõunik
nõunik 611 3036 anneli.terep@fin.ee
Britt-Marena Tiikmaa
nõunik
nõunik 611 3682 britt-marena.tiikmaa@fin.ee
Terje Tiitsu
nõunik
nõunik 611 3742 terje.tiitsu@fin.ee
Triin Tomingas
nõunik
nõunik 611 3002 triin.tomingas@fin.ee
Raili Truup
nõunik
nõunik 611 3408 raili.truup@fin.ee
Magnus Urb
nõunik
nõunik 611 3534 magnus.urb@fin.ee
Miryam Vahtra
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3047 Miryam.Vahtra@fin.ee
Regina Vällik
nõunik
nõunik 611 3720 regina.vallik@fin.ee
teenistuskoht täitmata
nõunik
nõunik
teenistuskoht täitmata
nõunik
nõunik
Finantskontrolli osakond (põhimäärus)

Koordineerib ja analüüsib valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste sisekontrollisüsteemi rakendamist ja teeb ettepanekuid selle tõhustamiseks; hindab ministeeriumide ja Riigikantselei siseaudiitorite töö kvaliteeti; auditeerib valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste ning vajadusel teiste riigieelarvest raha saavate asutuste tegevust; auditeerib ELi toetuste kasutamist; täidab Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) ametliku koosööpartneri ülesandeid.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kaisa Kallas
nõunik
nõunik 611 3536 kaisa.kallas@fin.ee
Mariliis Männik-Sepp
nõunik
nõunik 611 3411 mariliis.mannik-sepp@fin.ee
Virve Teppart
nõunik
nõunik 611 3539 Virve.Teppart@fin.ee
teenistuskoht täitmata
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja
I auditi talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Marek Suurniit
juhtivaudiitor
juhtivaudiitor 611 3706 marek.suurniit@fin.ee
teenistuskoht täitmata
talitusejuhataja
talitusejuhataja
teenistuskoht täitmata
juhtivaudiitor
juhtivaudiitor
teenistuskoht täitmata
audiitor
audiitor
teenistuskoht täitmata
audiitor
audiitor
teenistuskoht täitmata
audiitor
audiitor
teenistuskoht täitmata
audiitor
audiitor
teenistuskoht täitmata
audiitor
audiitor
teenistuskoht täitmata
juhtivaudiitor
juhtivaudiitor
II auditi talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Veronika Soom
juhtivaudiitor
juhtivaudiitor 611 3707 veronika.soom@fin.ee
Eliina Tüvi
audiitor
audiitor 611 3587 eliina.tyvi@fin.ee
teenistuskoht täitmata
talituse juhataja
talituse juhataja
teenistuskoht täitmata
juhtivaudiitor
juhtivaudiitor
teenistuskoht täitmata
audiitor
audiitor
teenistuskoht täitmata
juhtivaudiitor
juhtivaudiitor
teenistuskoht täitmata
audiitor
audiitor
Arendusosakond (põhimäärus)

Koordineerib ministeeriumi ja tema valitsemisala strateegilise arengukava ja ministeeriumi tegevuskava väljatöötamist ning arendustegevusi; jälgib strateegilise arengukava ja tegevuskava rakendamist; korraldab ministeeriumi ning Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse vahelist tegevust.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Pille-Liis Milvere
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3755 pille-liis.milvere@fin.ee
Margus Lehesaar
nõunik
nõunik 611 3076 Margus.Lehesaar@fin.ee
Kristi Müürsepp
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3084 Kristi.Myyrsepp@fin.ee
Merilin Olo
kvaliteedijuht
kvaliteedijuht 611 3157 merilin.olo@fin.ee
Helen Raun
nõunik
nõunik 611 3057 helen.raun@fin.ee
Reelika Vahopski
nõunik
nõunik 611 3205 reelika.vahopski@fin.ee
Finantsosakond (põhimäärus)

Korraldab ja koordineerib ministeeriumis ja tema valitsemisalas raamatupidamisarvestust ja eelarvestamist, eelarve täitmise jälgimist, majandusaasta aruande koostamist ja ministeeriumile eraldatud välisvahendite kasutamist; teostab järelevalvet valitsemisala välisvahendite kasutamise üle.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Riina Virkus
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3210 Riina.Virkus@fin.ee
Helle Liigsoo (teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
peaspetsialist Helle.liigsoo@fin.ee
Piret Luik
analüütik
analüütik 611 3276 piret.luik@fin.ee
Mari-Liis Mets
analüütik
analüütik 611 3631 Mari-Liis.Mets@fin.ee
Pille Penk
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3279 pille.penk@fin.ee
Reet Pukk
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3997 reet.pukk@fin.ee
Aire Tark
analüütik
analüütik 611 3467 Aire.Tark@fin.ee
Maarek Villa
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3648 Maarek.Villa@fin.ee
Õigusosakond (põhimäärus)

Koordineerib ministeeriumi õigusloomealast tegevust; tagab ministeeriumis ettevalmistatavate õigus- ja haldusaktide eelnõude ning lepingute kooskõla õigustloovate aktidega; korraldab ministeeriumi õigushuvide esindamist ja riigi esindamist kohtutes; nõustab ministeeriumi ja tema valitsemisala asutusi juriidilistes küsimustes.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kaarel Eller
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3390 kaarel.eller@fin.ee
Virge Aasa
jurist
jurist 611 3549 virge.aasa@fin.ee
Heili Jaamu (teenistussuhe peatatud)
jurist
jurist heili.jaamu@fin.ee
Marge Kaskpeit
nõunik
nõunik 611 3611 marge.kaskpeit@fin.ee
Sirje Lilover
keeletoimetaja
keeletoimetaja 611 3638 Sirje.Lilover@fin.ee
Agnes Peterson (teenistussuhe peatatud)
nõunik
nõunik agnes.peterson@fin.ee
Kati Tee
jurist
jurist 611 3645 kati.tee@fin.ee
Silvi Uljas
jurist
jurist 611 3447 Silvi.Uljas@fin.ee
Ühisosakond (põhimäärus)
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Merilin-Siret Sahku
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3708 Merilin-Siret.Sahku@fin.ee
Merle Järve
peaspetsialist
peaspetsialist 625 6361 merle.jarve@fin.ee
Triin Vilman
nõunik
nõunik 611 3711 triin.vilman@fin.ee
Dokumendihaldustalitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
teenistuskoht täitmata
asekantsleri abi
asekantsleri abi
Kärt Allert
talituse juhataja
talituse juhataja 626 9307 kart.allert@fin.ee
Kai Alamaa
arhivaar
arhivaar kai.alamaa@fin.ee
Mare Anderson
spetsialist
spetsialist 626 9301 mare.anderson@fin.ee
Maie Antsov
spetsialist
spetsialist 625 6307 maie.antsov@fin.ee
Kerli Auväärt
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3407 kerli.auvaart@fin.ee
Pille Elismäe
arhivaar
arhivaar 626 9300 pille.elismae@fin.ee
Eha Enula
juhtkonna referent
juhtkonna referent 626 9109 eha.enula@fin.ee
Inna Glaase
arhivaar
arhivaar 625 6349 inna.glaase@fin.ee
Liivia Gussarova
dokumendihalduse spetsialist
dokumendihalduse spetsialist 620 8123 liivia.gussarova@fin.ee
Mall Hiet
dokumendihalduse spetsialist
dokumendihalduse spetsialist 626 9306 mall.hiet@fin.ee
Triin Kivisild (teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
peaspetsialist triin.kivisild@fin.ee
Marie Kõiver
arhivaar
arhivaar marie.koiver@fin.ee
Reet Kukk
arhivaar
arhivaar 612 7823 reet.kukk@fin.ee
Liis Laaneloog
peaspetsialist
peaspetsialist 620 8121 liis.laaneloog@fin.ee
Marju Loonurme
dokumendihalduse spetsialist
dokumendihalduse spetsialist 625 6343 marju.loonurme@fin.ee
Tiina Loosaar
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3713 tiina.loosaar@fin.ee
Mariko Männa
peaspetsialist
peaspetsialist 639 7626 mariko.manna@fin.ee
Virge Maripuu
spetsialist
spetsialist 611 3091 Virge.Maripuu@fin.ee
Mari-Ann Meikas
dokumendihalduse spetsialist
dokumendihalduse spetsialist 611 3572 Mariann.Meikas@fin.ee
Ly Pärenson
dokumendihalduse spetsialist
dokumendihalduse spetsialist 626 9305 ly.parenson@fin.ee
Aili Petti
asekantsleri abi
asekantsleri abi 626 9182 aili.petti@fin.ee
Maie Pihlamägi
arhivaar
arhivaar 620 8125 maie.pihlamagi@fin.ee
Merike Pill
dokumendihalduse spetsialist
dokumendihalduse spetsialist 611 3571 Merike.Pill@fin.ee
Liina Reinaru (teenistussuhe peatatud)
arhivaar
arhivaar liina.reinaru@fin.ee
Ele Riipus
asekantsleri abi
asekantsleri abi 626 9121 ele.riipus@fin.ee
Katrin Tael
dokumendihalduse spetsialist
dokumendihalduse spetsialist 715 3405 katrin.tael@fin.ee
Virge Tammaru
keeletoimetaja
keeletoimetaja 626 9320 virge.tammaru@fin.ee
Triin Teder
asekantsleri abi
asekantsleri abi 626 9212 triin.teder@fin.ee
Triin Teppe
arhivaar
arhivaar 715 5807 triin.teppe@fin.ee
Eve Valter
spetsialist
spetsialist 620 8249 eve.valter@fin.ee
Greete Veesalu
arhivaar
arhivaar 611 3636 greete.veesalu@fin.ee
Haldustalitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Aare Aun
talituse juhataja
talituse juhataja 5330 8635 aare.aun@fin.ee
Urmas Arusoo
autojuht
autojuht 626 9285 urmas.arusoo@fin.ee
Angelika Haamer
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3352 angelika.haamer@fin.ee
Hillar Hummel
autojuht
autojuht 611 3999 hillar.hummel@fin.ee
Kaire Illi-Illik
administraator
administraator 611 3558 Kaire.Illi-Illik@fin.ee
Urve Jõgi
spetsialist
spetsialist 5683 8599 urve.jogi@fin.ee
Keiu Käära
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3007 keiu.kaara@fin.ee
Kaljo Kullamäe
autojuht
autojuht kaljo.kullamae@fin.ee
Toomas Leppik
autojuht
autojuht 626 9285 toomas.leppik@fin.ee
Raivo Liiksmann
autojuht
autojuht 501 6744 raivo.liiksmann@fin.ee
Jüri Lillo
autojuht
autojuht 5308 3622 juri.lillo@fin.ee
Kristel Marksalu
juhtivspetsialist
juhtivspetsialist 510 0902 kristel.marksalu@fin.ee
Eda Paju
peaspetsialist
peaspetsialist 639 7610 eda.paju@fin.ee
Sirje Pärna
spetsialist
spetsialist 5331 1749 sirje.parna@fin.ee
Vladimir Pasitšnõi
autojuht
autojuht 611 3560 Vladimir.Pasitsnoi@fin.ee
Kaidi Rand
riigivara nõunik
riigivara nõunik 611 3159 kaidi.rand@fin.ee
Veiko Reisel
autojuht
autojuht 501 5089 veiko.reisel@fin.ee
Kaja Roosipuu
riigivara nõunik
riigivara nõunik 611 3217 kaja.roosipuu@fin.ee
Johannes Sepp
autojuht
autojuht 5330 7807 johannes.sepp@fin.ee
Tarmo Tallermaa
nõunik
nõunik 611 3044 tarmo.tallermaa@fin.ee
Raoul Teeääre
autojuht
autojuht 626 9285 raoul.teeaare@fin.ee
Riho Vettik
autojuht
autojuht 626 9285 riho.vettik@fin.ee
Tauno Viljat
administraator
administraator 680 3100 tauno.viljat@fin.ee
teenistuskoht täitmata
riigivara nõunik
riigivara nõunik
Personalitalitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Janne Hallik
personalikonsultant
personalikonsultant 620 8131 janne.hallik@fin.ee
Edith Kallaste
nõunik
nõunik 626 9261 edith.kallaste@fin.ee
Jaana Kivila
personalikonsultant
personalikonsultant 626 9263 jaana.kivila@fin.ee
Heli Koort
personalikonsultant
personalikonsultant 611 3583 heli.koort@fin.ee
Vesta Kreem
nõunik
nõunik 611 3158 Vesta.Kreem@fin.ee
Janno Mängli
nõunik
nõunik 611 3476 janno.mangli@fin.ee
Anne Marjapuu
personalikonsultant
personalikonsultant 625 6322 anne.marjapuu@fin.ee
Merilin Metsma (teenistussuhe peatatud)
personalikonsultant
personalikonsultant merilin.metsma@fin.ee
Kaja Palmse
nõunik
nõunik 626 9266 kaja.palmse@fin.ee
Olvi Parve
personalikonsultant
personalikonsultant 620 8132 olvi.parve@fin.ee
Kristi Räime
personalikonsultant
personalikonsultant 611 3768 kristi.raime@fin.ee
Monika Vapra
personalikonsultant
personalikonsultant 625 6324 monika.vapra@fin.ee
Õigustalitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Terje Anderson
jurist
jurist 611 3948 terje.anderson@fin.ee
Kristina Brandt-Kure
jurist
jurist 626 9370 kristina.brandt-kure@fin.ee
Marju Lepmets
jurist
jurist 663 1810 marju.lepmets@fin.ee
Siirika Paulman
talituse juhataja
talituse juhataja 620 8140 siirika.paulman@fin.ee
Liis Seisonen
jurist
jurist 620 8150 liis.seisonen@fin.ee
Siseauditi osakond (põhimäärus)

Viib läbi auditeid ministeeriumis ja selle valitsemisalas, samuti teistes asutustes ja isikutes, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest või lepingutest; koordineerib, analüüsib ja hindab sisekontrollisüsteemi ministeeriumis ja valitsemisalas tervikuna ning teeb ettepanekuid sisekontrollisüsteemi parandamiseks.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Mariliis Laula
siseaudiitor
siseaudiitor 611 3479 mariliis.laula@fin.ee
Piret Ploom
juhtivaudiitor osakonnajuhataja ülesannetes
juhtivaudiitor osakonnajuhataja ülesannetes 611 3270 piret.ploom@fin.ee
Marina Suhhoterina
siseaudiitor
siseaudiitor 611 3290 marina.suhhoterina@fin.ee
teenistuskoht täitmata
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja
Inga Meister
juhtivaudiitor
juhtivaudiitor 611 3712 inga.meister@fin.ee