You are here

Rahandusministeerium

Rahandusministeerium on avatud
E-N kell 8.00-17.00 ja 
R 8.00-15.45

Külalised registreeritakse ja lubatakse majja töötaja saatel.  Hoone asub Tallinna kesklinna avalikus tasulises parkimistsoonis, palume sellega autoga tulles arvestada.

 

Tere tulemast!


Rahandusministeerium,

Suur-Ameerika 1,
10122 Tallinn

Telefon:(+372) 611 3558
E-post: info@rahandusministeerium.ee

 

 

Kantsler Veiko Tali võtab kodanikke vastu iga kuu neljandal neljapäeval kell 14.00−17.00. Kohtumise soovist palume eelnevalt teada anda Egle Lokkile e-posti teel (egle.lokk@fin.ee) või telefonil 611 3024 hiljemalt vastuvõtuajale eelneval päeval.

Kliki pildil, et näha suuremalt
 

Osakond

Kontaktid

Otsida saab nime, ametinimetuse, telefoninumbri ja e-posti aadressi järgi.
Rahandusministeerium
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Martin Helme
rahandusminister
rahandusminister martin.helme@fin.ee
Jaak Aab
riigihalduse minister
riigihalduse minister jaak.aab@fin.ee
Keit Pillak
ministri abi
ministri abi 611 3445 keit.pillak@fin.ee
Rain Epler
rahandusministri nõunik
rahandusministri nõunik 611 3060 Rain.Epler@fin.ee
Kristel Menning
rahandusministri nõunik
rahandusministri nõunik 611 3505 Kristel.Menning@fin.ee
Kersti Kracht
rahandusministri nõunik
rahandusministri nõunik 611 3005 Kersti.Kracht@fin.ee
Risto Kask
riigihalduse ministri nõunik
riigihalduse ministri nõunik 512 5961 risto.kask@fin.ee
Gerttu Blank
riigihalduse ministri nõunik
riigihalduse ministri nõunik 611 3063 gerttu.blank@fin.ee
Kristi Rüütel
riigihalduse ministri nõunik
riigihalduse ministri nõunik 611 3056 kristi.ryytel@fin.ee
Veiko Tali
kantsler maksu- ja tollipoliitika asekantselri ülesannetes
kantsler maksu- ja tollipoliitika asekantselri ülesannetes 611 3025 Veiko.Tali@fin.ee
Egle Lokk
kantsleri abi
kantsleri abi 611 3024 egle.lokk@fin.ee
Sven Kirsipuu
eelarvepoliitika asekantsler
eelarvepoliitika asekantsler 611 3515 sven.kirsipuu@fin.ee
Raigo Uukkivi
halduspoliitika asekantsler
halduspoliitika asekantsler 611 3200 raigo.uukkivi@fin.ee
Kaisa Alto
asekantsleri abi
asekantsleri abi 611 3949 kaisa.alto@fin.ee
Märten Ross
finantspoliitika ja välissuhete asekantsler
finantspoliitika ja välissuhete asekantsler 611 3195 marten.ross@fin.ee
Kaia Sarnet
regionaalvaldkonna asekantsler
regionaalvaldkonna asekantsler 611 3163 Kaia.Sarnet@fin.ee
Angela Valdi
asekantsleri abi
asekantsleri abi 611 3218 Angela.Valdi@fin.ee
Marge Dubrovkin
personalijuht
personalijuht 611 3278 marge.dubrovkin@fin.ee
Lasse Lehis
rahandusministri nõunik
rahandusministri nõunik lasse.lehis@fin.ee
Erki Peegel
ministeeriumi nõunik
ministeeriumi nõunik 611 3089 erki.peegel@fin.ee
Kantsleri vastutusvaldkond
Kommunikatsiooniosakond (põhimäärus)

Informeerib avalikkust ministeeriumi tegevusest ning korraldab ministeeriumi ja avalikkuse vahelisi suhteid.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Sigrid Laev
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3049 sigrid.laev@fin.ee
Ott Heinapuu
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3035 ott.heinapuu@fin.ee
Geili Heinmaa
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3119 geili.heinmaa@fin.ee
Kai-Riin Meri
nõunik
nõunik 611 3094 kai-riin.meri@fin.ee
Kady-Ann Sutt (teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
peaspetsialist kady-ann.sutt@fin.ee
Siiri Suutre
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3114 siiri.suutre@fin.ee
Kristina Haavala
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3448 kristina.haavala@fin.ee
Finantspoliitika ja välissuhted
Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond (põhimäärus)

Koordineerib ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja rahvusvahelises koostöös osalemisel.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Andres Kuningas
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3759 andres.kuningas@fin.ee
Riina Laigo
nõunik
nõunik 611 3500 riina.laigo@fin.ee
Meelis Meigas
nõunik
nõunik 611 3073 Meelis.Meigas@fin.ee
Maria Peterson
nõunik
nõunik +32 2227 4334 maria.peterson@mfa
Martin Põder
nõunik
nõunik martin.poder@mfa.ee
Triin Ruus (teenistussuhe peatatud)
nõunik
nõunik triin.ruus@fin.ee
Andrus Säälik
nõunik
nõunik 611 3203 Andrus.Saalik@fin.ee
Katri Seier
nõunik
nõunik katri.seier@fin.ee
Madis Üürike
koordinaator
koordinaator 611 3618 madis.yyrike@fin.ee
Kristiina Abel
nõunik
nõunik 611 3406 kristiina.abel@fin.ee
teenistuskoht täitmata
nõunik
nõunik
Ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond (põhimäärus)

Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid ja koordineerib nende rakendamist raamatupidamise, audiitortegevuse, hasartmängude korraldamise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas; korraldab sise- ja vandeaudiitorite ja vandeaudiitorite ühingute üle järelevalve teostamist; koordineerib siseaudiitori kutsetegevuse korraldamist täidesaatva riigivõimu asutustes.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Toomas Vapper
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3433 toomas.vapper@fin.ee
Merle Küngas
projektijuht
projektijuht 611 3074 merle.kyngas@fin.ee
Henrik Mägi
jurist
jurist 611 3124 henrik.magi@fin.ee
Sören Meius
nõunik
nõunik 611 3630 soren.meius@fin.ee
Silja Narusk
nõunik
nõunik 611 3136 silja.narusk@fin.ee
Mirjam Suurekivi
nõunik
nõunik 611 3627 mirjam.suurekivi@fin.ee
Marika Taal
nõunik
nõunik 611 3765 marika.taal@fin.ee
Kati Tee
jurist
jurist 611 3645 kati.tee@fin.ee
Kristina Aruste
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3291 kristina.aruste@fin.ee
teenistuskoht täitmata
peaspetsialist
peaspetsialist
teenistuskoht täitmata
nõunik
nõunik
Finantsturgude poliitika osakond (põhimäärus)

Töötab välja poliitikat ja valmistab ette õigusaktide eelnõusid ning koordineerib nende rakendamist panganduse, väärtpaberituru, investeerimisfondide, investeerimis- ja muude finantsteenuste, samuti finantsstabiilsuse ja finantsjärelevalve korralduse ning finantsturgude ja seotud taristute toimimise valdkonnas.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Thomas Auväärt
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3633 Thomas.Auvaart@fin.ee
Paula Etti
jurist
jurist 611 3502 paula.etti@fin.ee
Helen Korju-Kuul
nõunik
nõunik 611 3681 helen.korju-kuul@fin.ee
Kristen Leppik
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3093 kristen.leppik@fin.ee
Valner Lille
nõunik
nõunik 611 3552 Valner.Lille@fin.ee
Kadri Martin (teenistussuhe peatatud)
nõunik
nõunik kadri.martin@riigikantselei.ee
Janika Aben
nõunik
nõunik janika.aben@fin.ee
teenistuskoht täitmata
peaspetsialist
peaspetsialist
Kindlustuspoliitika osakond (põhimäärus)

Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid ning koordineerib nende rakendamist kindlustuse, kogumispensionide ning teiste finantsteenustega seotud sotsiaalkindlustuse liikide valdkonnas.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Siiri Tõniste
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3487 Siiri.Toniste@fin.ee
Kertu Fedotov
nõunik
nõunik 611 3048 Kertu.Fedotov@fin.ee
Liisi Kirch
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3030 liisi.kirch@fin.ee
Kristiina Kubja
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3658 Kristiina.Kubja@fin.ee
Andres Lehtmets (teenistussuhe peatatud)
jurist
jurist andres.lehtmets@fin.ee
Linda Lelumees
jurist
jurist 611 3550 linda.lelumees@fin.ee
Tõnu Lillelaid
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3786 Tonu.Lillelaid@fin.ee
Riigikassa osakond (põhimäärus)

Teostab riigieelarve kassalist teenindamist, korraldab riigi rahavoogude juhtimist, riigi raha paigutamist, riigile võõrvahendite kaasamist võlakirjaemissioonide korraldamise, laenude võtmise või muude tehingutega, seaduse alusel teiste isikute raha hoidmist ning paigutamist, laenude väljaandmist ja järelevalvet väljastatud laenude ja riigigarantiidega seotud lepingutest tulenevate laenusaajate ning riigimaa ja -vara erastamise lepingute täitmise üle.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Merle Wilkinson
nõunik
nõunik merle.wilkinson@fin.ee
Tarmo Ibrus
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3302 Tarmo.Ibrus@fin.ee
Aive Zirk
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3864 Aive.Zirk@fin.ee
Marge Kaljas
nõunik osakonnajuhataja ülesannetes
nõunik osakonnajuhataja ülesannetes 611 3817 Marge.Kaljas@fin.ee
Kaja Kannerma
nõunik
nõunik 611 3899 kaja.kannerma@fin.ee
Katrin Luts
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3028 Katrin.Luts@fin.ee
Margus Maidla
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3034 margus.maidla@fin.ee
Reet Männiste
juhtivspetsialist
juhtivspetsialist 611 3803 Reet.Manniste@fin.ee
Eve Martinson
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3819 Eve.Martinson@fin.ee
Ester Olop
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3806 Ester.Olop@fin.ee
Marika Sammul
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3815 Marika.Sammul@fin.ee
Riina Viiner
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3821 Riina.Viiner@fin.ee
teenistuskoht täitmata
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja
Maksu- ja tollipoliitika
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
teenistuskoht täitmata
maksu- ja tollipoliitika asekantsler
maksu- ja tollipoliitika asekantsler
Maksupoliitika osakond (põhimäärus)

Töötab välja otseste maksude, riikidevaheliste maksulepingute, riigilõivude ja kohalike maksude ning maksukorralduse ja maksukeskkonna alast poliitikat, valmistab ette selle valdkonna õigusaktide eelnõusid ja riikidevahelisi maksulepinguid ning koordineerib nende rakendamist.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Lemmi Oro
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3344 Lemmi.Oro@fin.ee
Kersti Sügis
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3951 kersti.sygis@fin.ee
Kairi Ani
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3052 Kairi.Ani@fin.ee
Anneli Valgma
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3289 Anneli.Valgma@fin.ee
Tiina Hansson
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3039 Tiina.Hansson@fin.ee
Elo Haugas
nõunik
nõunik 611 3230 Elo.Haugas@fin.ee
Inga Klauson
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3066 inga.klauson@fin.ee
Helena Lehtis
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3149 helena.lehtis@fin.ee
Artur Lundalin
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3219 artur.lundalin@fin.ee
Elo Madiste
peaspetsialist
peaspetsialist elo.madiste@fin.ee
Helen Pahapill
nõunik
nõunik 611 3011 Helen.Pahapill@fin.ee
Jelena Reiman
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3402 Jelena.Reiman@fin.ee
Kairi Sudakov
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3068 kairi.sudakov@fin.ee
Margit Aav
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3160 Margit.Aav@fin.ee
Tolli-ja aktsiisipoliitika osakond (põhimäärus)

Töötab välja tollipoliitikat ning aktsiiside, käibemaksu, energiatoodete-, hasartmängu- ja pakendimaksude ning muude kaudsete maksude alast poliitikat, valmistab ette nende valdkondade õigusaktide eelnõusid ja koordineerib nende rakendamist.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Marek Uusküla
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3471 Marek.Uuskyla@fin.ee
Piret Elenurm
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3293 Piret.Elenurm@fin.ee
Eve-Ly Kübard
nõunik
nõunik 611 3065 Eve-Ly.Kybard@fin.ee
Aet Külasalu
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3029 Aet.Kylasalu@fin.ee
Lauri Lelumees
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3059 Lauri.Lelumees@fin.ee
Kristo Madrus
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3070 kristo.madrus@fin.ee
Maret Mets
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3214 maret.mets@fin.ee
Sirje Pulk
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3019 sirje.pulk@fin.ee
Gea Raissar
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3209 gea.raissar@fin.ee
Kaire Taar (teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
peaspetsialist Kaire.Taar@fin.ee
Heidi Vessel
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3651 Heidi.Vessel@fin.ee
Velda Buldas
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3622 velda.buldas@fin.ee
Halduspoliitika
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Andres Piibeleht
nõunik
nõunik 611 3038 andres.piibeleht@fin.ee
Lennart Lepik
nõunik
nõunik 611 3041 lennart.lepik@fin.ee
Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond (põhimäärus)

Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid ja koordineerib riigiasutuste tegevust riigi haldusorganisatsiooni korralduse, avaliku teenistuse arendamise, riigi personalijuhtimise ning riikliku statistika valdkonnas.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Raido Roop
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3601 raido.roop@fin.ee
Riina Maat
nõunik
nõunik 611 3045 riina.maat@fin.ee
Merje Frey
nõunik
nõunik 611 3103 merje.frey@fin.ee
Kaidi Meristo
nõunik
nõunik 611 3303 Kaidi.Meristo@fin.ee
Birgit Hänilane (teenistussuhe peatatud)
analüütik
analüütik birgit.hanilane@fin.ee
Nele Nõu (teenistussuhe peatatud)
nõunik
nõunik nele.nou@fin.ee
Ülle Harak
projektijuht
projektijuht 611 3229 ylle.harak@fin.ee
Keir Pool
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3483 keir.pool@fin.ee
Rando Härginen
nõunik
nõunik 611 3155 rando.harginen@fin.ee
Silver Salla
riigimajade projektijuht
riigimajade projektijuht 5850 4107 silver.salla@fin.ee
Mariel Kivi
analüütik
analüütik 611 3518 mariel.laaban@fin.ee
Mari-Liis Suurpalu
nõunik
nõunik 611 3153 mari-liis.suurpalu@fin.ee
Riin Kobin
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3008 riin.kobin@fin.ee
Merle Küngas
IKT projektijuht
IKT projektijuht 611 3074 merle.kyngas@fin.ee
Anna Laido
nõunik
nõunik 611 3087 anna.laido@fin.ee
Margus Lehesaar
nõunik
nõunik 611 3076 Margus.Lehesaar@fin.ee
Anneli Lunts
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3607 anneli.lunts@fin.ee
Riigihangete ja riigiabi osakond (põhimäärus)

Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid, nõustab isikuid ja asutusi, koordineerib riigiasutuste tegevust riigihangete ja riigiabi valdkonnas;  korraldab e-riigihangete keskkonna ning riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri tegevust; teostab riigihangete korraldamise üle riiklikku järelevalvet; kohaldab riigihangete seaduses sätestatud korras ja ulatuses riiklikku sundi ning on riigihangete seaduses sätestatud juhtudel väärtegude kohtuväliseks menetlejaks.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kristel Mesilane (teenistussuhe peatatud)
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja kristel.mesilane@fin.ee
Triin Paljak
nõunik
nõunik 611 3267 triin.paljak@fin.ee
Marit Piirisaar
jurist
jurist 611 3033 marit.piirisaar@fin.ee
Mihhail Antonov
jurist
jurist 611 3468 mihhail.antonov@fin.ee
Estella Põllu
osakonnajuhataja asetäitja osakonnajuhataja ülesannetes
osakonnajuhataja asetäitja osakonnajuhataja ülesannetes 611 3435 estella.pollu@fin.ee
Madli Juhani (teenistussuhe peatatud)
jurist
jurist madli.juhani@fin.ee
Teele Raja
juhtivspetsialist
juhtivspetsialist 611 3701 teele.raja@fin.ee
Maris Kalda
juhtivspetsialist
juhtivspetsialist 611 3525 Maris.Kalda@fin.ee
Ljudmila Sokolnikova
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3360 Ljudmilla.Sokolnikova@fin.ee
Evelin Karindi-Kask
nõunik
nõunik 611 3501 Evelin.Karindi-Kask@fin.ee
Kaire Sokolov
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3703 kaire.sokolov@fin.ee
Katrina Kõivsaar
jurist
jurist 611 3123 katrina.koivsaar@fin.ee
Maarika Tork
nõunik
nõunik 611 3494 Maarika.Tork@fin.ee
Kertu Kuiv
jurist
jurist 611 3931 kertu.kuiv@fin.ee
Toomas Laigna
juhtivspetsialist
juhtivspetsialist 611 3693 toomas.laigna@fin.ee
Karoli Niilus
nõunik
nõunik 611 3754 Karoli.Niilus@fin.ee
Eneli Nõmm
jurist
jurist 611 3202 eneli.nomm@fin.ee
teenistuskoht täitmata
peaspetsialist
peaspetsialist
Riigivara osakond (põhimäärus)

Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid, nõustab ja koordineerib riigiasutuste tegevust riigivara valitsemise ja omandireformi valdkonnas; korraldab riigi kinnisvara arvestust ja riigi huvide kaitset riigi osalusega eraõiguslikes ja avalik-õiguslikes juriidilistes isikutes; töötab välja riigi kinnisvarapoliitikat ja koordineerib selle rakendamist.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kaie Karniol
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3532 Kaie.Karniol@fin.ee
Katrin Solvak
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3046 Katrin.Solvak@fin.ee
Janno Veskimets
nõunik
nõunik 611 3012 janno.veskimets@fin.ee
Uku Hänni
nõunik
nõunik 611 3439 Uku.Hanni@fin.ee
Kalle Viks
analüütik
analüütik 611 3404 kalle.viks@fin.ee
Vilve Mäger (teenistussuhe peatatud)
analüütik
analüütik vilve.mager@fin.ee
Tõnis Virovere
analüütik
analüütik 611 3509 tonis.virovere@fin.ee
Dmitri Moskovtsev
projektijuht
projektijuht 611 3175 dmitri.moskovtsev@fin.ee
Eve Murumaa
analüütik
analüütik 611 3561 eve.murumaa@fin.ee
Peter Pääso
analüütik
analüütik 611 3128 peter.paaso@fin.ee
Helje Päivil
jurist
jurist 611 3498 helje.paivil@fin.ee
Tarmo Porgand
osakonnajuhataja asetäitja
osakonnajuhataja asetäitja 611 3485 Tarmo.Porgand@fin.ee
Kaupo Raag
juhtivanalüütik
juhtivanalüütik 611 3538 kaupo.raag@fin.ee
Annike Riibe
juhtivspetsialist
juhtivspetsialist 611 3694 annike.riibe@fin.ee
Regionaalvaldkond
Regionaalhalduspoliitika osakond (põhimäärus)

Osakonna põhiülesanded on riigi kohaliku omavalitsuse, regionaalhalduse ja Eesti kohanimede ametliku korralduse ja kasutamise poliitika analüüsimine, kavandamine ning koordineerimine.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Mart Uusjärv
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3081 Mart.Uusjarv@fin.ee
Martin Kulp
õigusnõunik
õigusnõunik 611 3097 Martin.Kulp@fin.ee
Kaie Küngas
nõunik
nõunik 611 3080 Kaie.Kyngas@fin.ee
Olivia Taluste
õigusnõunik
õigusnõunik 611 3092 Olivia.Taluste@fin.ee
Timo Torm
nõunik
nõunik 611 3037 timo.torm@fin.ee
Sulev Valner
nõunik
nõunik 5307 9322 Sulev.Valner@fin.ee
Ave Viks
nõunik
nõunik 611 3079 Ave.Viks@fin.ee
Kersten Kattai
nõunik
nõunik 5680 5097 kersten.kattai@fin.ee
Regionaalarengu osakond (põhimäärus)

Osakonna põhiülesanne on regionaalarengu ja -poliitika kavandamine ja koordineerimine, sh Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa naabruspoliitika piiriülese koostöö kavandamine ja koordineerimine, regionaalarengule suunatud toetusmeetmete väljatöötamine ja nende rakendamise korraldamine ning regionaalvaldkonna õigusaktide väljatöötamine.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Priidu Ristkok
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3085 priidu.ristkok@fin.ee
Kadri Jushkin
nõunik
nõunik 611 3109 Kadri.Jushkin@fin.ee
Regionaalpoliitika talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kaire Luht
talituse juhataja
talituse juhataja 611 3098 Kaire.Luht@fin.ee
Andres Heldring
nõunik
nõunik 611 3106 andres.heldring@fin.ee
Tarmo Kivi
nõunik
nõunik 611 3104 tarmo.kivi@fin.ee
Katrin Orgusaar
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3105 Katrin.Orgusaar@fin.ee
Liis Palumets
nõunik
nõunik Liis.Palumets@fin.ee
Eedi Sepp
nõunik
nõunik 611 3101 Eedi.Sepp@fin.ee
Tea Treufeldt
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3225 tea.treufeldt@fin.ee
Natalja Zinovjeva
nõunik
nõunik 611 3043 Natalja.Zinovjeva@fin.ee
teenistuskoht täitmata
koordinaator
koordinaator
Euroopa territoriaalse koostöö talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Margarita Golovko
talituse juhataja
talituse juhataja 611 3107 margarita.golovko@fin.ee
Helena Musthallik
nõunik
nõunik helena.musthallik@fin.ee
Hannes Nagel
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3112 hannes.nagel@fin.ee
Riina Nurmsaar
nõunik
nõunik 611 3108 Riina.Nurmsaar@fin.ee
Julia Kirsima (teenistussuhe peatatud)
nõunik
nõunik julia.kirsima@fin.ee
Planeeringute osakond (põhimäärus)

Osakonna põhiülesanded on koordineerida üleriigilist planeerimisalast tegevust, korraldada üleriigilise planeeringu, merealade ja nendega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi planeerimiseks üleriigilise planeeringu teemaplaneeringu ning riigi eriplaneeringu koostamist, valmistada ette maakonnaplaneeringute heakskiitmise või heakskiitmata jätmise otsuste eelnõud ja teostada maakonnaplaneeringute üle järelevalvet, korraldada üldplaneeringute ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute koostamisel tekkinud eriarvamuste lahendamist, valmistada ette ruumilise planeerimise alaste õigusaktide eelnõusid ja strateegilisi dokumente ning töötada välja juhendeid ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste kujundamiseks.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Katri-Liis Ennok
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3001 Katri-Liis.Ennok@fin.ee
Eleri Kautlenbach
nõunik
nõunik 611 3228 eleri.kautlenbach@fin.ee
Triin Lepland
nõunik
nõunik 452 0521 triin.lepland@fin.ee
Andres Levald
nõunik
nõunik 611 3125 Andres.Levald@fin.ee
Merje Muiso
nõunik
nõunik 611 3126 Merje.Muiso@fin.ee
Tiit Oidjärv
osakonnajuhataja asetäitja
osakonnajuhataja asetäitja 611 3151 Tiit.Oidjarv@fin.ee
Külli Siim
nõunik
nõunik 611 3129 Kylli.Siim@fin.ee
teenistuskoht täitmata
projektijuht
projektijuht
Regionaalhalduse osakond (põhimäärus)
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Väino Tõemets
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 715 5800 Vaino.Toemets@fin.ee
teenistuskoht täitmata
nõunik
nõunik
Harju talitus

(Suur-Ameerika 1, Tallinn, Harjumaa 10122)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Leevi Laever
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5801 leevi.laever@fin.ee
Lea Teeääre
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5802 lea.teeaare@fin.ee
Liia Baljutis
arhivaar
arhivaar 611 3042 liia.baljutis@fin.ee
Kaur Kaasik-Aaslav
kohalike omavalitsuste nõunik
kohalike omavalitsuste nõunik 611 3078 Kaur.Kaasik-Aaslav@fin.ee
Loona Kangur
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5803 loona.kangur@fin.ee
Küllike Kütt
peaspetsialist (omandireform)
peaspetsialist (omandireform) 715 5804 kyllike.kytt@fin.ee
Helen Madison
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 611 3135 helen.madison@fin.ee
Kersti Möldre
arhivaar
arhivaar 715 5888 kersti.moldre@fin.ee
Alan Rood
regionaalplaneerimise nõunik
regionaalplaneerimise nõunik 715 5805 alan.rood@fin.ee
Siiri Sokk
peaspetsialist (omandireform)
peaspetsialist (omandireform) 715 5833 siiri.sokk@fin.ee
Hille Tarvis
arhivaar
arhivaar hille.tarvis@fin.ee
teenistuskoht täitmata
riigi eriplaneeringute koostamise nõunik
riigi eriplaneeringute koostamise nõunik
Hiiu talitus

(Leigri väljak 5, Kärdla, Hiiumaa, 92401)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ants Orav
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5810 ants.orav@fin.ee
Urve Pill
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5809 urve.pill@fin.ee
Heidi Kõmmus
arhivaar
arhivaar 715 5811 heidi.kommus@fin.ee
Ida-Viru talitus

(Keskväljak 1, Jõhvi, Ida-Virumaa, 41594)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tiit Salvan
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5817 tiit.salvan@fin.ee
Evelyn Staub
arhivaar
arhivaar 715 5814 evelyn.staub@fin.ee
Inne Toome
arhivaar
arhivaar 715 5815 inne.toome@fin.ee
Tiit Toos
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5813 tiit.toos@fin.ee
Kristina Hudilainen
arhivaar
arhivaar 715 5816 kristina.hudilainen@fin.ee
Järva talitus

(Rüütli 25, Paide linn, Järvamaa, 75713)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Aivo Toomistu
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5840 aivo.toomistu@fin.ee
Anne Karjus
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5895 anne.karjus@fin.ee
Ülle Reisman
arhivaar
arhivaar 715 5839 ulle.reisman@fin.ee
Eret Tischler
arhivaar
arhivaar 715 5838 eret.tischler@fin.ee
Rainer Eidemiller
kohalike omavalitsuste nõunik
kohalike omavalitsuste nõunik 5558 8546 rainer.eidemiller@fin.ee
Jõgeva talitus

(Suur 3, Jõgeva linn, Jõgevamaa, 48306)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Taivo Tali
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5830 taivo.tali@fin.ee
Janika Merisalu (teenistussuhe peatatud)
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist janika.merisalu@fin.ee
Agnes Lihtsa
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5824 agnes.lihtsa@fin.ee
Lääne talitus

(Lahe tn 8,  Haapsalu linn, Läänemaa, 90503)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Neeme Suur
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5849 neeme.suur@fin.ee
Lilia Norkin
arhivaar
arhivaar 715 5846 lilia.norkin@fin.ee
Kristel Jupits
kohalike omavalitsuste nõunik
kohalike omavalitsuste nõunik 715 5845 kristel.jupits@fin.ee
Lääne-Viru talitus

(F. R. Kreutzwaldi 5, Rakvere linn, Lääne-Virumaa, 44314)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tarmo Mikkal
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5850 tarmo.mikkal@fin.ee
Margit Mitt
kohalike omavalitsuste nõunik
kohalike omavalitsuste nõunik 715 5854 margit.mitt@fin.ee
Pärnu talitus

(Akadeemia 2, Pärnu, Pärnumaa, 80088)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kalev Kaljuste
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5869 kalev.kaljuste@fin.ee
Tiiu Pärn
planeeringute järelevalve nõunik
planeeringute järelevalve nõunik 715 5866 tiiu.parn@fin.ee
Raine Viitas
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5865 raine.viitas@fin.ee
Urmas Kase
maakondliku arendustegevuse nõunik
maakondliku arendustegevuse nõunik 715 5867 urmas.kase@fin.ee
Põlva talitus

(Kesk 20, Põlva, Põlvamaa, 63308)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Raul Tohv
talitusejuhataja
talitusejuhataja 508 6750 raul.tohv@fin.ee
Merike Tamme
arhivaar
arhivaar 715 5861 merike.tamme@fin.ee
Marika Saks
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5862 marika.saks@fin.ee
Rapla talitus

(Tallinna mnt 14, Rapla linn, Raplamaa, 79513)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Andrus Saare
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5870 andrus.saare@fin.ee
Piret Kivi
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5871 piret.kivi@fin.ee
Saare talitus

(Lossi 1, Kuressaare, Saaremaa, 93819)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Mart Mäeker
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5875 mart.maeker@fin.ee
Tea Rauk
arhivaar
arhivaar 715 5876 tea.rauk@fin.ee
Aire Müürsepp
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5872 aire.myyrsepp@fin.ee
Tartu talitus

(Raatuse 20, Tartu, Tartumaa, 51009)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jaan Õunapuu
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5880 jaan.ounapuu@fin.ee
Peep Männiksaar
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5881 peep.manniksaar@fin.ee
Anne Nisu
arhivaar
arhivaar 5852 0253 anne.nisu@fin.ee
Annela Samarüütel
arhivaar
arhivaar 5852 0253 annela.samaryytel@fin.ee
Hille Sess
arhivaar
arhivaar 5852 0253 hille.sess@fin.ee
Tuuli Veersalu
planeeringute nõunik
planeeringute nõunik tuuli.veersalu@fin.ee
Margus Hendrikson
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5885 margus.hendrikson@fin.ee
Valga talitus

(Kesk 12, Valga linn, Valgamaa, 68203)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Tõnis Lass
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5890 tonis.lass@fin.ee
Kaire Jaanus
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5887 kaire.jaanus@fin.ee
Ele Jürgenson
arhivaar
arhivaar 611 3127 ele.jyrgenson@fin.ee
Reimo Mändla
arhivaar
arhivaar 715 5812 reimo.mandla@fin.ee
Viljandi talitus

(Vabaduse plats 2, Viljandi linn, Viljandimaa, 71020)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Erich Palm
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5891 erich.palm@fin.ee
Halja Viies
arhivaar
arhivaar 715 5893 halja.viies@fin.ee
Asta Viitak
arhivaar
arhivaar 715 5894 asta.viitak@fin.ee
Tiia Kallas
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5892 tiia.kallas@fin.ee
Võru talitus

(Jüri 12, Võru linn, Võrumaa, 65620)

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Toomas Piirmann
talitusejuhataja
talitusejuhataja 715 5831 toomas.piirmann@fin.ee
Ülle Luuk
ruumilise planeerimise peaspetsialist
ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 5835 ylle.luuk@fin.ee
Liivi Mühlmann
arhivaar
arhivaar 715 5834 liivi.myhlmann@fin.ee
Eliko Saks
kohalike omavalitsuste nõunik
kohalike omavalitsuste nõunik 715 5832 eliko.saks@fin.ee
Eveli Kuklane (teenistussuhe peatatud)
kohalike omavalitsuste nõunik
kohalike omavalitsuste nõunik eveli.kuklane@fin.ee
kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakond (põhimäärus)

Töötab välja kohalike omavalitsuste finantseerimise ja finantsjuhtimise põhimõtted ning poliitika, valmistab ette õigusaktide eelnõud, koordineerib nende rakendamist ning tegeleb kohalike omavalitsuste eelarvepoliitika analüüsiga.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Sulev Liivik
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3417 Sulev.Liivik@fin.ee
Ats Aasmaa
andmeanalüütik
andmeanalüütik 611 3134 ats.aasmaa@fin.ee
Karl Annus
projektijuht
projektijuht 611 3616 karl.annus@fin.ee
Andrus Jõgi
nõunik
nõunik 611 3434 Andrus.Jogi@fin.ee
Mari Kalma
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3608 mari.kalma@fin.ee
Kersti Sannik
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3654 Kersti.Sannik@fin.ee
Piret Zahkna
andmehaldur
andmehaldur 611 3031 piret.zahkna@fin.ee
Eelarvepoliitika
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Timo Tarkmees
nõunik
nõunik 611 3040 timo.tarkmees@fin.ee
Regina Vällik
nõunik
nõunik 611 3720 regina.vallik@fin.ee
teenistuskoht täitmata
nõunik
nõunik
Fiskaalpoliitika osakond (põhimäärus)

Valmistab ette valitsuse makromajandus- ja fiskaalpoliitilisi otsuseid, Eesti seisukohti osalemiseks Euroopa Liidu majandus- ja eelarvepoliitikate koordineerimise ja Euroopa Liidu eelarve protsessis ning koostab strateegiadokumente, sealhulgas riigi eelarvestrateegiat ja stabiilsusprogrammi.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Raoul Lättemäe
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3071 raoul.lattemae@fin.ee
Tanel Steinberg
nõunik
nõunik 611 3519 Tanel.Steinberg@fin.ee
Risto Kaarna
juhtivanalüütik
juhtivanalüütik 611 3416 risto.kaarna@fin.ee
Euroopa Liidu poliitika talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Pille Pruunsild
talituse juhataja
talituse juhataja 611 3013 pille.pruunsild@fin.ee
Karin Kondor-Tabun
analüütik
analüütik karin.kondor-tabun@fin.ee
Mari Lahtmets
nõunik
nõunik 611 3520 mari.lahtmets@fin.ee
Erik Marksoo
nõunik
nõunik Erik.Marksoo@fin.ee
teenistuskoht täitmata
nooremanalüütik
nooremanalüütik
Makromajanduse talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Erki Lõhmuste
talituse juhataja
talituse juhataja 611 3493 Erki.Lohmuste@fin.ee
Irina Bõtškova
analüütik
analüütik 611 3432 Irina.Botskova@fin.ee
Kristjan Pungas
analüütik
analüütik 611 3284 Kristjan.Pungas@fin.ee
Madis Aben
analüütik
analüütik 611 3506 madis.aben@fin.ee
teenistuskoht täitmata
nooremanalüütik
nooremanalüütik
Riigi rahanduse talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kadri Klaos
talituse juhataja
talituse juhataja 611 3705 kadri.klaos@fin.ee
Rait Kiveste
analüütik
analüütik 611 3231 rait.kiveste@fin.ee
Merliin Laos
analüütik
analüütik 611 3115 merliin.laos@fin.ee
Margus Täht
juhtivanalüütik
juhtivanalüütik 611 3351 Margus.Taht@fin.ee
Margus Tuvikene
analüütik
analüütik 611 3221 margus.tuvikene@fin.ee
teenistuskoht täitmata
analüütik
analüütik
Riigieelarve osakond (põhimäärus)

Annab hinnanguid strateegilistele arengukavadele, õigusaktide eelnõudele ja riigieelarve kulutaotlustele; korraldab riigieelarve koostamist, seirab riigi ressursside kasutamist ja hindab selle tulemust; koordineerib ja korraldab strateegilist planeerimist riigis ning sellega seonduvaid arendusi, osaleb valitsussektori arengu prognooside ning majandus- ja eelarvepoliitiliste ülevaadete koostamisel.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Raili Truup
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3408 raili.truup@fin.ee
teenistuskoht täitmata
nõunik
nõunik
Finantstalitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kairi Jürgenson
analüütik
analüütik 611 3021 kairi.jyrgenson@fin.ee
Triin Käpp
analüütik
analüütik 611 3116 triin.kapp@fin.ee
Silja Kask
analüütik
analüütik 611 3756 Silja.Kask@fin.ee
Tiina-Mae Kuusik
analüütik
analüütik 611 3543 Tiina-Mae.Kuusik@fin.ee
Erika Meejärv
analüütik
analüütik 611 3480 erika.meejarv@fin.ee
Sille Preimer
analüütik
analüütik 611 3062 sille.preimer@fin.ee
Susann Tamm
analüütik
analüütik 611 3410 susann.tamm@fin.ee
Britt-Marena Tiikmaa
analüütik
analüütik 611 3682 britt-marena.tiikmaa@fin.ee
teenistuskoht täitmata
talituse juhataja
talituse juhataja
Strateegia talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Priit Potisepp
talituse juhataja
talituse juhataja 611 3137 priit.potisepp@fin.ee
Rando Kängsepp
nõunik
nõunik 611 3628 rando.kangsepp@fin.ee
Jaanus Karv
nõunik
nõunik 611 3625 jaanus.karv@fin.ee
Elo Piksarv
nõunik
nõunik 611 3738 elo.piksarv@fin.ee
Marju Saar
nõunik
nõunik 611 3193 marju.saar@fin.ee
Triin Tomingas
nõunik
nõunik 611 3002 triin.tomingas@fin.ee
Magnus Urb
nõunik
nõunik 611 3534 magnus.urb@fin.ee
Kärt Kallion
nõunik
nõunik 611 3111 kart.kallion@fin.ee
Välisvahendite talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kadri Tali
talituse juhataja
talituse juhataja 611 3083 kadri.tali@fin.ee
Dirgis Kaarlõp
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3058 dirgis.kaarlop@fin.ee
Ly Looga
nõunik
nõunik 611 3165 ly.looga@fin.ee
Kairi Nisamedtinov
nõunik
nõunik 611 3096 kairi.nisamedtinov@fin.ee
Karin Reiska
nõunik
nõunik 611 3612 Karin.Reiska@fin.ee
Merlin Sepp
nõunik
nõunik 611 3527 merlin.sepp@fin.ee
Miryam Vahtra
nõunik
nõunik 611 3047 Miryam.Vahtra@fin.ee
Anu Altermann
nõunik
nõunik 611 3020 anu.altermann@fin.ee
teenistuskoht täitmata
nõunik
nõunik
teenistuskoht täitmata
jurist
jurist
Eelarvearenduste osakond
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Eneken Lipp
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3190 eneken.lipp@fin.ee
Tiina Viin (teenistussuhe peatatud)
nõunik
nõunik tiina.viin@fin.ee
Teele Annus
nõunik
nõunik 611 3955 teele.annus@fin.ee
Üllar Kaljumäe
nõunik
nõunik 611 3015 yllar.kaljumae@fin.ee
Anti Kingsepp
analüütik
analüütik 611 3540 Anti.Kingsepp@fin.ee
Marko Linde
nõunik
nõunik 611 3088 marko.linde@fin.ee
Ingrid Niid
nõunik
nõunik 611 3095 ingrid.niid@fin.ee
Andres Paris
nõunik
nõunik 611 3665 Andres.Paris@fin.ee
Miko Tammik
juhtivanalüütik
juhtivanalüütik 611 3055 miko.tammik@fin.ee
Anneli Terep
nõunik
nõunik 611 3036 anneli.terep@fin.ee
Terje Tiitsu
nõunik
nõunik 611 3742 terje.tiitsu@fin.ee
teenistuskoht täitmata
nõunik
nõunik
teenistuskoht täitmata
nõunik
nõunik
Finantskontrolli osakond (põhimäärus)

Koordineerib ja analüüsib valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste sisekontrollisüsteemi rakendamist ja teeb ettepanekuid selle tõhustamiseks; hindab ministeeriumide ja Riigikantselei siseaudiitorite töö kvaliteeti; auditeerib valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste ning vajadusel teiste riigieelarvest raha saavate asutuste tegevust; auditeerib ELi toetuste kasutamist; täidab Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) ametliku koosööpartneri ülesandeid.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kaur Siruli
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3449 Kaur.Siruli@fin.ee
Mart Pechter
nõunik
nõunik 611 3152 mart.pechter@fin.ee
Virve Teppart
nõunik
nõunik 611 3539 Virve.Teppart@fin.ee
Kaisa Kallas (teenistussuhe peatatud)
nõunik
nõunik kaisa.kallas@fin.ee
I auditi talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Anu Alber
talitusejuhataja
talitusejuhataja 611 3181 anu.alber@fin.ee
Henry Kibin
audiitor
audiitor 611 3075 henry.kibin@fin.ee
Ingrid Kuld
juhtivaudiitor
juhtivaudiitor 611 3294 Ingrid.Kuld@fin.ee
Merle Oagu
audiitor
audiitor 611 3121 merle.oagu@fin.ee
Merit Rajamäe
audiitor
audiitor 611 3032 merit.rajamae@fin.ee
Marek Suurniit
juhtivaudiitor
juhtivaudiitor 611 3706 marek.suurniit@fin.ee
Hannes Vahemäe
audiitor
audiitor 611 3122 hannes.vahemae@fin.ee
Katrin Vaher
audiitor
audiitor 611 3113 katrin.vaher@fin.ee
Ailen Vali
juhtivaudiitor
juhtivaudiitor 611 3178 Ailen.Vali@fin.ee
II auditi talitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kadi Peets
talituse juhataja
talituse juhataja 611 3054 Kadi.Peets@fin.ee
Elis Kõrvek
juhtivaudiitor
juhtivaudiitor 611 3197 elis.korvek@fin.ee
Ülle Mets
audiitor
audiitor 611 3342 ylle.mets@fin.ee
Veronika Soom
juhtivaudiitor
juhtivaudiitor 611 3707 veronika.soom@fin.ee
Kätlin Tiimus (teenistussuhe peatatud)
audiitor
audiitor katlin.tiimus@fin.ee
Eliina Tüvi
audiitor
audiitor 611 3587 eliina.tyvi@fin.ee
Liina Võrklaev
juhtivaudiitor
juhtivaudiitor 611 3212 liina.vorklaev@fin.ee
Arendusosakond (põhimäärus)

Koordineerib ministeeriumi ja tema valitsemisala strateegilise arengukava ja ministeeriumi tegevuskava väljatöötamist ning arendustegevusi; jälgib strateegilise arengukava ja tegevuskava rakendamist; korraldab ministeeriumi ning Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse vahelist tegevust.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Pille-Liis Milvere
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3755 pille-liis.milvere@fin.ee
Helen Raun
nõunik
nõunik 611 3057 helen.raun@fin.ee
Ilona Reiljan
nõunik
nõunik 611 3099 ilona.reiljan@fin.ee
Reelika Vahopski
nõunik
nõunik 611 3205 reelika.vahopski@fin.ee
Kristi Müürsepp
nõunik
nõunik 611 3084 Kristi.Myyrsepp@fin.ee
Finantsosakond (põhimäärus)

Korraldab ja koordineerib ministeeriumis ja tema valitsemisalas raamatupidamisarvestust ja eelarvestamist, eelarve täitmise jälgimist, majandusaasta aruande koostamist ja ministeeriumile eraldatud välisvahendite kasutamist; teostab järelevalvet valitsemisala välisvahendite kasutamise üle.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Riina Virkus
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3210 Riina.Virkus@fin.ee
Piret Luik
analüütik
analüütik 611 3276 piret.luik@fin.ee
Mari-Liis Mets
analüütik
analüütik 611 3631 Mari-Liis.Mets@fin.ee
Reet Pukk
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3997 reet.pukk@fin.ee
Aire Tark
analüütik
analüütik 611 3467 Aire.Tark@fin.ee
Maarek Villa
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3648 Maarek.Villa@fin.ee
Helle Liigsoo (teenistussuhe peatatud)
peaspetsialist
peaspetsialist Helle.liigsoo@fin.ee
Õigusosakond (põhimäärus)

Koordineerib ministeeriumi õigusloomealast tegevust; tagab ministeeriumis ettevalmistatavate õigus- ja haldusaktide eelnõude ning lepingute kooskõla õigustloovate aktidega; korraldab ministeeriumi õigushuvide esindamist ja riigi esindamist kohtutes; nõustab ministeeriumi ja tema valitsemisala asutusi juriidilistes küsimustes.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Virge Aasa
jurist
jurist 611 3549 virge.aasa@fin.ee
Heili Jaamu (teenistussuhe peatatud)
jurist
jurist heili.jaamu@fin.ee
Marge Kaskpeit
nõunik
nõunik 611 3611 marge.kaskpeit@fin.ee
Sirje Lilover
keeletoimetaja
keeletoimetaja 611 3638 Sirje.Lilover@fin.ee
Agnes Peterson (teenistussuhe peatatud)
nõunik
nõunik agnes.peterson@fin.ee
Silvi Uljas
jurist
jurist 611 3447 Silvi.Uljas@fin.ee
teenistuskoht täitmata
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja
Ühisosakond (põhimäärus)
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Merilin-Siret Sahku
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3708 Merilin-Siret.Sahku@fin.ee
Triin Vilman
nõunik
nõunik 611 3711 triin.vilman@fin.ee
Merle Järve
peaspetsialist
peaspetsialist 625 6361 merle.jarve@fin.ee
Dokumendihaldustalitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kerli Auväärt
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3407 kerli.auvaart@fin.ee
Kärt Allert
talituse juhataja
talituse juhataja 626 9307 kart.allert@fin.ee
Lea Koosma
arhivaar
arhivaar 611 3226 lea.koosma@fin.ee
Liina Reinaru (teenistussuhe peatatud)
arhivaar
arhivaar liina.reinaru@fin.ee
Reet Kukk
arhivaar
arhivaar 611 3086 reet.kukk@fin.ee
Ele Riipus
asekantsleri abi
asekantsleri abi 626 9121 ele.riipus@fin.ee
Mare Anderson
spetsialist
spetsialist 626 9301 mare.anderson@fin.ee
Katrin Tael
dokumendihalduse spetsialist
dokumendihalduse spetsialist 715 3405 katrin.tael@fin.ee
Maie Antsov
spetsialist
spetsialist 625 6307 maie.antsov@fin.ee
Marju Loonurme
dokumendihalduse spetsialist
dokumendihalduse spetsialist 625 6343 marju.loonurme@fin.ee
Virge Tammaru
keeletoimetaja
keeletoimetaja 626 9320 virge.tammaru@fin.ee
Tiina Loosaar
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3713 tiina.loosaar@fin.ee
Triin Teder
asekantsleri abi
asekantsleri abi 626 9212 triin.teder@fin.ee
Pille Elismäe
arhivaar
arhivaar 626 9300 pille.elismae@fin.ee
Virge Maripuu
spetsialist
spetsialist 611 3091 Virge.Maripuu@fin.ee
Eha Enula
juhtkonna referent
juhtkonna referent 626 9109 eha.enula@fin.ee
Ly Pärenson
dokumendihalduse spetsialist
dokumendihalduse spetsialist 626 9305 ly.parenson@fin.ee
Inna Glaase
arhivaar
arhivaar 625 6349 inna.glaase@fin.ee
Aili Petti
asekantsleri abi
asekantsleri abi 626 9182 aili.petti@fin.ee
Liivia Gussarova
dokumendihalduse spetsialist
dokumendihalduse spetsialist 620 8123 liivia.gussarova@fin.ee
Maie Pihlamägi
arhivaar
arhivaar 620 8125 maie.pihlamagi@fin.ee
Mall Hiet
dokumendihalduse spetsialist
dokumendihalduse spetsialist 626 9306 mall.hiet@fin.ee
Triin Kivisild
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3082 triin.kivisild@fin.ee
Heili Randmaa
dokumendihalduse spetsialist
dokumendihalduse spetsialist 611 3572 heili.randmaa@fin.ee
Kai Alamaa
arhivaar
arhivaar kai.alamaa@fin.ee
teenistuskoht täitmata
peaspetsialist
peaspetsialist
Haldustalitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Aare Aun
talituse juhataja
talituse juhataja 5330 8635 aare.aun@fin.ee
Tauno Viljat
administraator
administraator 680 3100 tauno.viljat@fin.ee
Jüri Lillo
autojuht
autojuht 5308 3622 juri.lillo@fin.ee
Kristel Marksalu
juhtivspetsialist
juhtivspetsialist 510 0902 kristel.marksalu@fin.ee
Urmas Arusoo
autojuht
autojuht urmas.arusoo@fin.ee
Eda Paju
peaspetsialist
peaspetsialist 639 7610 eda.paju@fin.ee
Angelika Haamer
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3352 angelika.haamer@fin.ee
Vladimir Pasitšnõi
autojuht
autojuht Vladimir.Pasitsnoi@fin.ee
Hillar Hummel
autojuht
autojuht hillar.hummel@fin.ee
Kaidi Rand
riigivara nõunik
riigivara nõunik 611 3159 kaidi.rand@fin.ee
Kaire Illi-Illik
administraator
administraator 611 3558 Kaire.Illi-Illik@fin.ee
Veiko Reisel
autojuht
autojuht 501 5089 veiko.reisel@fin.ee
Urve Jõgi
spetsialist
spetsialist 5683 8599 urve.jogi@fin.ee
Kaja Roosipuu
riigivara nõunik
riigivara nõunik 611 3217 kaja.roosipuu@fin.ee
Keiu Käära
peaspetsialist
peaspetsialist 611 3007 keiu.kaara@fin.ee
Johannes Sepp
autojuht
autojuht 5330 7807 johannes.sepp@fin.ee
Kaljo Kullamäe
autojuht
autojuht kaljo.kullamae@fin.ee
Tarmo Tallermaa
nõunik
nõunik 611 3044 tarmo.tallermaa@fin.ee
Toomas Leppik
autojuht
autojuht toomas.leppik@fin.ee
Riho Vettik
autojuht
autojuht riho.vettik@fin.ee
Raivo Liiksmann
autojuht
autojuht 501 6744 raivo.liiksmann@fin.ee
teenistuskoht täitmata
peaspetsialist
peaspetsialist
Personalitalitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Jaana Kivila
personalikonsultant
personalikonsultant 626 9263 jaana.kivila@fin.ee
Heli Koort
personalikonsultant
personalikonsultant 611 3583 heli.koort@fin.ee
Vesta Kreem
nõunik
nõunik 611 3158 Vesta.Kreem@fin.ee
Janno Mängli
nõunik
nõunik 611 3476 janno.mangli@fin.ee
Anne Marjapuu
personalikonsultant
personalikonsultant 625 6322 anne.marjapuu@fin.ee
Kaja Palmse
nõunik
nõunik 626 9266 kaja.palmse@fin.ee
Olvi Parve
personalikonsultant
personalikonsultant 620 8132 olvi.parve@fin.ee
Kristi Räime
personalikonsultant
personalikonsultant 611 3768 kristi.raime@fin.ee
Monika Vapra
personalikonsultant
personalikonsultant 625 6324 monika.vapra@fin.ee
Janne Hallik
personalikonsultant
personalikonsultant 620 8131 janne.hallik@fin.ee
Edith Kallaste
nõunik
nõunik 626 9261 edith.kallaste@fin.ee
Õigustalitus
Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Siirika Paulman
talituse juhataja
talituse juhataja 620 8140 siirika.paulman@fin.ee
Marju Lepmets
jurist
jurist 611 3061 marju.lepmets@fin.ee
Kristiane Liivoja
jurist
jurist 611 3211 kristiane.liivoja@fin.ee
Liis Seisonen
jurist
jurist 620 8150 liis.seisonen@fin.ee
Terje Anderson
jurist
jurist 611 3948 terje.anderson@fin.ee
Siseauditi osakond (põhimäärus)

Viib läbi auditeid ministeeriumis ja selle valitsemisalas, samuti teistes asutustes ja isikutes, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest või lepingutest; koordineerib, analüüsib ja hindab sisekontrollisüsteemi ministeeriumis ja valitsemisalas tervikuna ning teeb ettepanekuid sisekontrollisüsteemi parandamiseks.

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Mariliis Laula (teenistussuhe peatatud)
siseaudiitor
siseaudiitor mariliis.laula@fin.ee
teenistuskoht täitmata
juhtivaudiitor
juhtivaudiitor
teenistuskoht täitmata
siseaudiitor
siseaudiitor
Gert Schultz
osakonnajuhataja
osakonnajuhataja 611 3206 gert.schultz@fin.ee
Silja Kaarma
juhtivaudiitor
juhtivaudiitor 611 3319 Silja.Kaarma@fin.ee